Nárast dodávok a rekreačného využívania oxidu dusného („plynu na smiech“) je predmetom novej správy, ktorú dnes zverejnila agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) . Publikácia „ Rekreačné užívanie oxidu dusného: rastúci záujem o Európu “ poukazuje na riziká a škody spojené s drogou, ktorá je v súčasnosti široko dostupná, lacná a obľúbená medzi niektorými mladými ľuďmi ( 1 ).

Oxid dusný má rôzne legitímne lekárske, priemyselné, komerčné a vedecké využitie (napr. ako potravinová prísada alebo anestetikum v medicíne). Už viac ako 200 rokov sa používa aj pre svoje psychoaktívne účinky vrátane pocitov eufórie, uvoľnenia a odpútania ( 2 ). V poslednom desaťročí došlo v mnohých regiónoch sveta k veľkému nárastu jeho rekreačného využitia. V niektorých európskych krajinách sa objavili osobitné obavy od roku 2017 – 18, keď sa droga stala dostupnejšou a vo väčších množstvách.

„Rastúca popularita oxidu dusného možno do určitej miery vysvetliť jeho ľahkou dostupnosťou, nízkou cenou, krátkodobými účinkami a všeobecným vnímaním užívateľov ako relatívne bezpečnej drogy“, uvádza správa.

Analýza skúma súčasnú situáciu, riziká a reakcie na rekreačné využitie plynu v Európe a skúma jeho chémiu, farmakológiu a toxikológiu. V správe je uvedených sedem prípadových štúdií: Dánsko, Írsko, Francúzsko, Litva, Holandsko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo ( 3 ).

Ďalším kľúčovým faktorom spojeným so zvýšeným rekreačným využívaním plynu je rozšírená dostupnosť malých 8-gramových zásobníkov oxidu dusného (používaných na plnenie balónov, z ktorých sa plyn inhaluje). Tieto náplne – bežne používané ako aerosólový pohon na výrobu šľahačky – sú lacné a dajú sa ľahko kúpiť z legitímnych zdrojov, ako sú obchody so zmiešaným tovarom, supermarkety a online dodávatelia.

Dodávatelia však začali predávať aj väčšie fľaše (15 kg) s plynom, zámerne sa zameriavali na rekreačný trh. Vďaka tomu je plyn výrazne lacnejší a podporuje širšie, ťažšie a pravidelnejšie používanie. V niektorých oblastiach zohrávajú sociálne médiá dôležitú úlohu pri reklame a predaji drogy.

Správa uvádza, že: „rozvinul sa ziskový a rozširujúci sa dodávateľský reťazec so špecializovanými internetovými obchodmi, ktoré priamo propagujú plyn na rekreačné využitie alebo ho ponúkajú pod zámienkou jeho použitia na výrobu šľahačky“.

Negatívne účinky na zdravie: otravy, popáleniny a poškodenie nervového systému

„S rastúcim počtom ľudí užívajúcich oxid dusný rastie aj počet otráv,“ uvádza sa v správe. Tieto otravy, aj keď je ich počet stále relatívne malý, bývajú spojené s intenzívnejším alebo častejším užívaním. Správa ukazuje malý, ale významný nárast hlásení o otravách do toxikologických centier. V Dánsku stúpol počet prípadov zo 16 v roku 2015 na 73 v roku 2021. Vo Francúzsku bolo v roku 2020 hlásených 134 prípadov, čo je nárast z 10 v roku 2017. Medzitým v Holandsku počet prípadov vzrástol z 13 v roku 2015 na 144 v roku 2020.

Mnohé z prípadov hlásených toxikologickým centrám od roku 2017 zahŕňajú rôzne stupne poškodenia nervového systému (neurotoxicita) v dôsledku ireverzibilnej inaktivácie vitamínu B12 v tele (základný vitamín pre zdravé fungovanie nervov). Ďalšie obavy zahŕňajú vážne omrzliny (popáleniny spôsobené vystavením mrazujúcemu plynu uvoľnenému z nádoby) a poranenia pľúc, ktoré sú zvyčajne spôsobené väčšími tlakovými fľašami v dôsledku vysokého tlaku. Okrem toho sa výrazne zvýšil počet dopravných nehôd s plynom minimálne v jednej krajine (Holandsko).

Napriek tomu sa v správe zdôrazňuje: „Je dôležité si uvedomiť, že veľká väčšina ľudí nepoužíva oxid dusný. Tie, ktoré používajú, zvyčajne používajú relatívne malé množstvá zriedkavo“.

Riaditeľ EMCDDA Alexis Goosdeel hovorí: „Nárast rekreačného využívania oxidu dusného v niektorých častiach Európy je dôvodom na obavy. Medzi užívateľmi panuje všeobecný názor, že inhalácia oxidu dusného je bezpečná. Napriek tomu vidíme, že častejšie alebo intenzívnejšie používanie plynu zvyšuje riziko vážnych poškodení, ako je poškodenie nervového systému. Je preto dôležité vyhnúť sa normalizácii a neúmyselnej podpore jeho používania. Na lepšie pochopenie rizík a zníženie škôd sú potrebné cielené zásahy a ďalší výskum.

Reakcia na problém: potreba dôkladnejšieho sledovania

„Naše chápanie používania, rizík a účinných reakcií je obmedzené, čiastočne preto, že táto úroveň rekreačného využívania je relatívne nová“, uvádza správa. V tejto súvislosti je potrebné posilniť monitorovanie oxidu dusného a je potrebný ďalší výskum v oblastiach ako epidemiológia, farmakológia, toxikológia, zásobovanie a účinnosť liečby a reakcií.

Každé opatrenie reakcie musí zohľadňovať rozšírené legitímne používanie oxidu dusného v priemysle, zdravotníctve a spotrebiteľoch. V súčasnosti existuje len málo, ak vôbec nejaké, alternatív k plynu na tieto účely. Bude preto potrebná informovanosť o tejto problematike a konzultácie s týmito partnermi.

Vo väčšine prípadov krajiny použili celý rad opatrení na obmedzenie prísunu oxidu dusného a cielenú podporu zdravia. Prípadové štúdie zahrnuté v správe predstavujú rôzne reakcie prijaté na národnej úrovni.