Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Monitorovanie užívania drog v digitálnej dobe – štúdie prieskumov prostredníctvom webu

15.07.2022

https://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/web-surveys_en

Online priestor sa ukázal ako sľubná cesta realizácie prieskumov o užívaní nelegálnych drog a identifikáciu trendov, pretože informácie od veľkého počtu ľudí, ktorí užívajú drogy možno získať rýchlo a lacno. To pomáha vyplniť dôležité medzery vo vedomostiach, najmä o tom, ako sa drogy užívajú.

Štúdie skúmajú  existujúcu literatúru týkajúcu sa metód online prieskumu a ich špecifickú aplikácií v oblasti užívania drog, pričom sa zameriavajú na ich hlavné výhody, nevýhody, obmedzenia a oblasť ďalšieho rozvoja. Tým, že on-line prieskumy respondentom poskytujú pocit anonymity a súkromia môžu byť tieto prieskumy zvlášť užitočné na získanie informácií o citlivých témach, ako je užívanie drog.

Nevýhody webových prieskumov:  vysoká úroveň non-response (neodpovedania)  a neúplnosť položiek a respondenti môžu byť náchylní k "’uspokojivej zaujatosti". Jedným z hlavných obmedzení týchto prieskumov je, že zvyčajne nie sú reprezentatívne pre všeobecnú populáciu alebo akúkoľvek vopred definovanú populáciu ľudí, ktorá užívá drogy.

Napriek týmto nevýhodám zvolené online prieskumy drog zostávajú dôležitým nástrojom na zhromažďovanie údajov od skrytej populácie ľudí, ktorí užívajú drogy. Môžu poskytnúť hĺbkový pohľad na vzorce, postupy a charakteristiky užívania drog ako aj na trh s drogami a vzťahy medzi týmito premennými.

Zdroje:  (Monitoring drug use in the digital age: studies in web surveys EMCDDA, aktualizácia 29.júna 2022.)

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava