Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Národný inštitút vzdelávania a mládeže: Spájame sa pre efektívnejšiu podporu moderného vzdelávania

08.07.2022

Lepšia dostupnosť a adresnosť pomoci učiteľom, skvalitnenie ponuky vzdelávania, či posilnenie odbornosti pre modernejšie školstvo. To je cieľom vzniku Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM), do ktorého sa zlúčili od 1. júla Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Znamená to tiež efektívnejšie využitie finančných zdrojov na vzdelávanie, ktoré bolo dlhodobým zámerom rezortu školstva.

Zdroj:http://Národný inštitút vzdelávania a mládeže: Spájame sa pre efektívnejšiu podporu moderného vzdelávania - ŠPÚ (statpedu.sk)

Pozn. Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže boli zmieňované v súvislosti s protidrogovou prevenciou (vzdelávanie, osveta, prieskumy žiaci/pedagógovia) 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava