Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

EMCDDA spúšťa prognostickú sadu nástrojov pre oblasť drog

29.06.2022

"Príprava na budúcnosť – uplatňovanie prognostického prístupu v oblasti drog".

Analýza potenciálnych budúcich javov  na podporu rozhodovania sa dnes čoraz viac využíva vo svete charakterizovanom rýchlymi, nestálymi a komplexnými zmenami. Čoraz viac organizácií vrátane orgánov EÚ (1) začleňuje do svojich činností prognostické prístupy.

V tejto súvislosti EMCDDA spustila nový online súbor nástrojov (https://www.emcdda.europa.eu/toolkit/foresight-toolkit-drugs-field_en), ktorý má pomôcť zainteresovaným stranám v oblasti drog implementovať vlastné futuristické cvičenia.

EMCDDA buduje svoju prognostickú kapacitu od roku 2019 prostredníctvom celého radu aktivít zameraných na rozvoj zručností a nástrojov.Zahŕňali sériu odborných workshopov, cvičení na skenovanie trendov a projektov vývoja údajov určených na zvýšenie pripravenosti v oblasti drogových trendov, politiky a praxe. Cieľom bolo vytvoriť výhľadový prístup k identifikácii budúcich trendov a rizík s cieľom lepšie podporiť pripravenosť a reakciu EÚ v neustále sa meniacom drogovom prostredí.

Dnešný súbor nástrojov reaguje na potrebu, ktorú vyjadrili zainteresované strany EMCDDA, pokiaľ ide o nástroje na vykonávanie prognostických činností v oblasti drog. Súbor nástrojov je navrhnutý špeciálne na podporu organizácie workshopu s cieľom identifikovať relevantný nový vývoj v externom prostredí aj v oblasti drog. Cieľom je pochopiť, kde môžu prebiehať zásadné zmeny a čo to znamená pre organizáciu.  

Súbor obsahuje celý rad šablón, tipov a trikov ako realizovať takýto workshop “ pre budúcnosť”. Okrem iného obsahuje používateľskú príručku a balíček "trendových kariet", ktorý obsahuje megatrendy a vznikajúce trendy špecifické pre drogovú arénu EÚ.

Myšlienkou predvídavosti je byť proaktívny, a nie reaktívny, identifikovať a predvídať zmenu a byť pripravený s možnosťami na dosiahnutie žiadúcich výsledkov. Prognostické metódy pri tvorbe stratégií zvažujú viaceré potenciálne výsledky ("scenáre") alebo alternatívnu budúcnosť.

Analýza trendov je jednou z mnohých prognostických metodík. Aj keď je spoločným východiskovým bodom a hlavným stavebným kameňom akejkoľvek prprognostickej praxe, nie je to jediný prístup. Existuje celý rad doplnkových metodických prístupov, ktoré by sa mali v ideálnom prípade kombinovať. Súbor nástrojov poskytuje komplexné referencie pre záujemcov o prehĺbenie ich vedomostí v tejto oblasti. Pri príležitosti spustenia súboru nástrojov centrum EMCDDA  organizovalo webinár s názvom "Príprava na budúcnosť – uplatňovanie prognostického prístupu v oblasti drog".

tu klikni

Cieľom podujatia bolo podporiť prognostický prístup a zvýšiť túto gramotnosť zainteresovaných strán EMCDDA, zhodnotiť súčasné iniciatívy v tejto oblasti a zamyslieť sa nad možnými spôsobmi napredovania.

Poznámky

(1) Inštitúcie EÚ vrátane Spoločného výskumného centra Európskej komisie, panelu Európskeho parlamentu pre hodnotenie možností vedy a techniky a iných technických agentúr EÚ čoraz viac integrujú prognostické prístupy do svojich pracovných tokov. V rámci verejného sektora sa prognostické prístupy zameriavajú na podporu systémového myslenia, získavanie príslušných znalostí a využívanie participatívnych procesov, ktoré zámerne prekračujú tradičné hranice oblastí politiky a inštitucionálnych štruktúr

 

Zdroj:http://EMCDDA launches foresight toolkit for the drugs field | www.emcdda.europa.eu

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava