Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Deti, ktorých rodičia užívajú drogy: sľubné postupy a odporúčania

07.04.2022

Publikácia Pompidou Group pri Rade Európy

"Deti, ktorých rodičia užívajú drogy : sľubné postupy a odporúčania"

 

Na stránke Pompidou Group pri Rade Európy Children whose parents use drugs (coe.int) bola uverejnená publikácia, ktorá sa zaoberá tzv. neviditeľnou populáciou - deťmi a dospievajúcimi žijúcich v rodinách, kde aspoň jeden rodič užíva drogy. Zameriava sa na deti vyrastajúce v rodinách postihnutých drogovou a alkoholovou závislosťou ako aj službami, programami a postupmi, ktoré pomáhajú chrániť deti a zabezpečiť, aby boli uspokojené potreby detí a súčasne sa zameriavajú na potreby rodičov.

Cieľom publikácie je prispieť k zvýšeniu vedomostí a záujmu o danú tému a slúžiť ako praktická príručka pri tvorbe vhodných postupov. Ide o "prvý krok" v spoločnom úsilí o zviditeľnenie detí rodičov, ktorí užívajú drogy.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava