Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Zmiernenie trestov za držbu a prechovávanie marihuany

05.04.2022

5.apríla 2022 bol v Zbierke zákonov zverejnený zákon č.105/2022 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Časová verzia predpisu je účinná od 1. 05. 2022

Právne záväzné  znenie zákona

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2022/105/ZZ_2022_105_20220501.pdf

Zdroj: Slov-lex.5.4.2022

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava