Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Európska komisia prijala opatrenie na kontrolu dvoch škodlivých nových psychoaktívnych látok

28.03.2022

18. marca 2022 prijala Európska komisia opatrenie na kontrolu dvoch škodlivých nových psychoaktívnych látok (NPL) v rámci EÚ (1).

Obe látky  —  3-metylmetkatinón (3-methylmethcathinone /3-MMC) a 3-chlorometkatinon (3-chloromethcathinone /3-CMC) — sú syntetické katinóny, ktoré vyvolali v roku 2021 pozornosť v Európe. Drogová agentúra EÚ -  Európske monitorovacie centrum pre drogy a závislosť (EMCDDA) – v novembri 2021 uskutočnila proces hodnotenia rizík (2) týchto NPL ako súčasť trojstupňového procedurálneho postupu na kontrolu potenciálne ohrozujúcej novej drogy dostupnej na trhu (3).

Syntetické katinóny (Synthetic cathinones) tvoria  skupinu stimulačných látok, chemicky spojených s katinónom – hlavnou psychoaktívnou látkou v rastline kata jedlá (khat - Catha edulis). Katinón je chemicky podobný amfetamínu a je uvedený v zozname Dohovoru OSN o psychotropnych látkach  z roku 1971.

Do konca roku 2021 EMCDDA monitorovala162 syntetických katinónov (čo je druhá najväčšia skupina NPL po syntetických kanabinoidoch). Katinóny sú ponúkané ako legálna náhrada kontrolovaných stimulantov (amfetamínu, MDMA a kokaínu).

Aktuálne je na rade Európsky Parlament a Rada EÚ, aby v lehote dvoch mesiacov analyzovali tento postup pred jeho účinnosťou a následne šesťmesačnou lehotou, ktorú majú členské štáty EÚ na implementáciu opatrenia do svojho právneho poriadku – u nás do zákona 139/1998 Z. z.o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

Zdroj: https://www.emcdda.europa.eu/news/2022/3/european-commission-adopts-measures-control-two-harmful-new-drugs_en

 

Poznámky - Notes

(1) See European Commission news. Delegated acts are non-legislative acts adopted by the European Commission to amend or supplement non-essential elements of legislation. Today’s delegated act includes 3-MMC and 3-CMC in the definition of ‘drug’ under EU law by amending the Annex to the Council Framework Decision 2004/757/JHA (as amended).
(2) Risk assessment reports:
3-MMC and 3-CMC.
(3) Early warning, risk assessment, control. See web pages on
NPS, risk assessments and EWS. Three synthetic cathinones — mephedrone, MDPV and α-PVP — have already been brought under control across Europe following this procedure.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava