Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Nová štúdia analýzy odpadových vôd upriamuje pozornosť na mestá

28.03.2022

Údaje z analýzy odpadových vôd odhaľujú “drogové zvyky” obyvateľov v 75 európskych mestách 25 krajín  — zvýšenie bolo zaznamenané pri  väčšine sledovaných drog.

Nedávno boli zverejnené údaje z poslednej analýzy odpadových vôd za rok 2021. Ide o najväčší  európsky projekt v tomto vedeckom odvetví. Interaktívna a pdf verzia  Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study je dostupná na portáli Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a závislosť, ktoré spolupracuje so skupinou SCORE[1]. SCORE group realizuje monitoring a analýzu odpadových vôd od roku 2011, kedy sa do štúdie zapojilo 19 miest z 10 krajín. V roku 2021 sa do každoročnej štúdie zapojilo 75 miest z 23 členských krajín EÚ, Nórska a Turecka, čo je doteraz najväčší počet participujúcich miest. Napriek pandemickej situácii iba v prípade MDMA bolo zaznamenané zníženie – konzumácia kokaínu, amfetamínu, metamfetamínu a kanabisu sa zvýšila.

 

Slovensko[2]  sa na  tejto multimestskej štúdii zúčastňuje  od roku 2016 a poskytuje dáta z dvoch lokalít – z Bratislavy (Ústredná čistiareň odpadových vôd) a z Piešťan. Údaje sa  týkajú množstva metabolitov kokaínu a kanabisu a drog amfetamínu, metamfetamínu a MDMA, zachytených na vstupe do ČOV a prepočítavaných na jednotný ukazovateľ :mg /1000 obyv./deň (napr. metamfetamín  v Piešťanoch – 151,15 mg/1000obyv/deň;   Karlove Vary (ČR) 339,12 mg/1000obyv./deň, ale len 38,18 mg/1000obyv/deň v Amsterdame)

 

Zdroj:  Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study

https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en

Latest wastewater data reveal drug-taking habits in 75 European cities in a record 25 countries — increases in detections of most drugs studied | www.emcdda.europa.eu

 


[1] Sewage analysis CORe group — Europe (SCORE))

[2] Slovenskú štúdiu Asociácie čistiarenských expertov (AČE) plus prílohu pozri na www.infodrogy.sk Library List (infodrogy.sk)

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava