Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

65. zasadnutie Komisie pre narkotické látky

14.03.2022

V dňoch 14.až 18.marca sa vo Viedni v sidle medzinárodných organizácii OSN uskutočni 65. zasadnutie Komisie pre narkotické látky ( CND ).

#NoPatientLeftBehind

Na úvodnom stretnutí v pondelok 14.marca zverejnia čelní predstavitelia UNODC,CND a WHO výzvu členským krajinám na spoločnú akciu, Táto spoločná akcia je zameraná na rozširovanie implementácie záväzkov medzinárodnej protidrogovej politiky, ktoré sa týkajú zlepšenia dostupnosti kontrolovaných látok a prístupu k nim na lekárske a vedecké účely. Samotná výzva na akciu zvyšuje informovanosť o dôležitosti zlepšenia dostupnosti kontrolovaných látok a prístupu k nim na lekárske a vedecké účely, pričom zdôrazňuje kritickú potrebu udržateľného financovania v tejto oblasti.

Zdroj: https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html

13.marca 2022

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava