Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Správa Monitoring psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska za rok 2021

02.03.2022

Na Slovensku rovnako ako aj v ďalších krajinách EÚ sa veľká časť informácií zdôrazňujúca výskyt a spotrebu rôznych druhov ilegálnych a legálnych drog či nových psychoaktívnych substituentov (NPS) v mestách a regiónoch dlhodobo získavajú hlavne za pomoci rôznych dotazníkov, lekárskych správ o počte liečených pacientov, úmrtí a z policajných dokumentov či colných záchytov.

V realizovanej správe za rok 2021 sa zameriavame podrobne na možnosť monitoringu výskytu a spotreby vybraných typov ilegálnych, legálnych drog, ich metabolitov a tiež sa skúma aj prítomnosť vybraných nových psychoaktívnych zlúčenín (teda do určitej miery náhrady klasických ilegálnych drog – NPS) z odpadových vôd. Moderné analytické postupy nám v súčasnosti ponúkajú možnosť sledovať spotrebu drog napríklad v rôznych v časových intervaloch, ako aj možnosť porovnania výskytu/spotreby na 1000 obyvateľov v jednotlivých mestách na národnej a medzinárodnej úrovni.

celá správa: AČE 2021

Vypracovali: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava