Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Fajčenie, záškoláctvo a šikana sú najčastejšie sociopatologické javy v školách

10.02.2022

Fajčenie, záškoláctvo a šikana sú najčastejšie sociopatologické javy v školách

09. 02. 2022 
soc-pat-logo

Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zrealizovalo v roku 2021 dobrovoľný dotazníkový prieskum, ktorého sa zúčastnilo 1 112 základných a stredných škôl, teda 35,5% z celkového počtu škôl na Slovensku. Cieľom prieskumu bolo čo najobjektívnejšie zmapovať reálnu situáciu v školách z hľadiska sociálno-patologických javov.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že najčastejšími patologickými prejavmi správania žiakov na základných a stredných školách sú

  • fajčenie (takmer 60%),
  • záškoláctvo (takmer 50%),
  • šikanovanie (nad 30%),
  • kyberšikanovanie (viac ako 20%),
  • násilie medzi žiakmi (nad 20%),
  • vandalizmus a sebapoškodzovanie (takmer 20%).

Zdroj: Tlačová správa MV SR.9.2.2022.

Fajčenie, záškoláctvo a šikana sú najčastejšie sociopatologické javy v školách, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (minv.sk)
Vyhodnotenie dotazníka

file:///C:/Users/Admin/Downloads/vyhodnotenie%20dotaznika%20(1).pdf

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava