Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Európsky internetový prieskum o drogách

08.02.2022

Takmer  50 000 dospelých od 18 rokov  (48 469) z 21 EÚ krajín  a Švajčiarska  sa zúčastnilo prieskumu European Web Survey on Drugs (EWSD 21). Prieskum  už po tretí krát iniciovalo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť a  realizoval sa v mesiacoch marec-apríl 2021 prostredníctvom webu. Do iniciatívy sa zapojilo viac ako 100 organizácií vrátane národných kontaktných miest siete Reitox (na Slovensku Národné monitorovacie centrum pre drogy a spolupracujúci externí odborníci), univerzít a mimovládnych organizácií.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava