Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Tlačová správa EURÓPSKY WEBOVÝ PRIESKUM O DROGÁCH: VÝSLEDKY

24.01.2022

Adobe Systems

EURÓPSKY WEBOVÝ PRIESKUM O DROGÁCH: VÝSLEDKY

Podľa najnovšieho Európskeho internetového prieskumu o drogách COVID-19 najviac ovplyvnil užívanie kanabisu a extázy

(20.1.2022, LISABON) Nové výsledky prieskumu, ktoré dnes zverejnila Agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) ukazujú, že užívanie kanabisu a extázy sú vzorcami konzumácie drog, ktoré boli najviac ovplyvnené obmedzeniami počas COVID-19 (1).

Európsky internetový prieskum o drogách ukázal, že zatiaľ čo užívanie rastlinného kanabisu sa zvýšilo, užívanie "párty drogy" MDMA/extázy sa znížilo. Prieskum prebiehal od marca do apríla 2021 v 30 krajinách (21 krajín EÚ a 9 krajín mimo EÚ) keď bola väčšina populácie v lockdowne v súvislosti s COVID-19. Cieľom projektu, zameraného na užívateľov drog vo veku 18 rokov a viac, je zlepšiť pochopenie vzorcov užívania drog v Európe a pomôcť pri formovaní budúcich protidrogových politík a intervencií.

Kľúčové zistenia

Do prieskumu sa zapojilo takmer 50 000 dospelých (48 469) z 21 členských štátov EÚ a Švajčiarska (2). Najviac užívanou drogou bol kanabis, pričom 93 % respondentov prieskumu uviedlo, že ho užilo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, s malými rozdielmi medzi jednotlivými krajinami. Ďalšími najčastejšie uvádzanými nelegálnymi substanciami boli MDMA/extáza (35 %), kokaín (35 %) a amfetamín (28 %), pričom poradie týchto troch drog sa v jednotlivých krajinách líšilo. Približne tretina respondentov (32 %) uviedla, že užíva viac (rastlinného) kanabisu a 42 % že užíva menej MDMA/extázy. Z prieskumu vyplynulo, že jedna pätina (20 %) zo vzorky uviedla užívanie LSD v poslednom roku, 16 % užilo nové psychoaktívne látky (NPS) a 13 % ketamín. Užívanie heroínu uviedlo 3 % respondentov. Hoci vzorka uvádzajúca užívanie heroínu bola malá, viac ako štvrtina týchto respondentov (26 %) uviedla, že v skúmanom období užívala túto drogu častejšie.

Dnes prezentované údaje sa týkajú vzorky vybranej na základe vlastného výberu, ktorá užila aspoň jednu nelegálnu drogu počas 12 mesiacov pred prieskumom. Hoci webové prieskumy nie sú reprezentatívne pre všeobecnú populáciu, pri vykonávanom prieskume v kombinácii s tradičnými metódami zberu údajov môžu pomôcť vytvoriť podrobnejší, realistickejší a aktuálnejší obraz o užívaní drog a drogových trhoch v Európe. Na tejto iniciatíve sa zúčastnilo viac ako 100 organizácií vrátane národných kontaktných miest Reitox, univerzít a MVO.

 

 

 

Západný Balkán: výsledky sú porovnateľné so zisteniami krajín EÚ

Novinkou tohto prieskumu v roku 2021 bola účasť partnerov agentúry zo západného Balkánu prostredníctvom projektu technickej pomoci EMCDDA (IPA7)(3).

Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 2 000 dospelých respondentov (2 174) z Albánska, Kosova*, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska. Väčšina respondentov (91 %) uviedla, že v predchádzajúcich 12 mesiacoch užila kanabis, nasledoval kokaín (38 %), MDMA/extáza (22 %) a amfetamín (20 %). Opäť približne tretina respondentov (32 %) uviedla, že užíva viac (rastlinného) kanabisu a 34 % užíva menej MDMA/extázy. Takmer každý šiesty respondent (17 %) uviedol, že v poslednom roku užil NPL (nové psychoaktívnej látky), zatiaľ čo 9 % uviedlo užívanie LSD. Užívanie heroínu aj metamfetamínu uviedlo 8 % respondentov.

Z nočného života do domáceho prostredia

Ako najčastejšie miesto užívania drog v danom období bolo uvádzané domáce prostredie (85 % respondentov v prieskume EÚ-Švajčiarsko a 72 % na západnom Balkáne), pričom tento model ešte zvýraznili opatrenia COVID-19 a zatváranie nočných klubov. Najčastejšie uvádzanou motiváciou v súvislosti s užívaním marihuany bola relaxácia, uvoľnenie, pomoc pri zaspávaní, zatiaľ čo v prípade MDMA/extázy to boli jej euforizujúce a socializačné účinky.

Riaditeľ EMCDDA Alexis Goosdeel hovorí: "Webové prieskumy sú kľúčovou zložkou nášho monitorovania meniaceho sa problému drog v Európe. Pomáhajú nám osloviť dôležitú cieľovú skupinu prostredníctvom inovatívnych online metód. Dnešné výsledky odhaľujú širokú škálu drog dostupných v celej Európe a poskytujú cenné informácie o nových trendoch a meniacich sa spôsoboch užívania počas pandémie COVID-19."

Tentoraz sa k nám pri zostavovaní, preklade a šírení prieskumu pripojilo úctyhodných 100 organizácií, čo zabezpečilo, že tento prieskum je teraz neoceniteľným nástrojom, ktorý pomáha prispôsobovať naše reakcie a formovať budúce protidrogové politiky.

V roku 2021 sa na prieskume po prvýkrát zúčastnili aj tri európske krajiny s obdobnou politikou v oblasti drog (Gruzínsko, Libanon a Ukrajina), a to prostredníctvom projektu technickej pomoci EMCDDA (EU4MD). Výsledky prieskumu budú zverejnené na jar 2022. V krajinách mimo EÚ spolupracovalo EMCDDA na prieskumoch s národnými kontaktnými miestami a mimovládnymi organizáciami.

 

 

 

 

 

(1) European Web Survey on Drugs webpage www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs and methodology www.emcdda.europa.eu/european-web-survey-drugs-2021-methodology_en
Country recruitment strategies consisted of a mixture of social media campaigns, press releases and contacts with drug-related networks.
(2) See Fact sheet with results (EU + Switzerland)
www.emcdda.europa.eu/publications/data-fact-sheets/european-web-survey-drugs-2021-top-level-findings-eu-21-switzerland_en
(3) See Fact sheet with results (Western Balkans) www.emcdda.europa.eu/publications/data-fact-sheets/european-web-survey-drugs-2021-top-level-findings-ipa7_en

 

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava