Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Hepatída nepočká - dnes je Svetový deň hepatitídy

29.07.2021

Svetová zdravotnícka organizácia  a jej partneri si  každoročne 28.júla pripomínajú potrebu zvyšovať vedomie  o nebezpečnosti hepatitíd – najmä HBV a HCV -   a poznania  príčin šírenia tejto infekcie.

Podľa SZO umiera každých 30 sekúnd jeden človek na následky hepatitídy, ktorým by sa dalo zabrániť

Vzhĺadom na globálny cieľ  OSN ( udržateĺný rozvoj v oblasti verejného zdravia)  eliminovať  hepatitídy ako hrozbu pre verejné zdravie do roku 2030, je tohtoročná kampaň propagovaná pod sloganom “Hepatída nemôže čakať, nepočká”.

Jednou z príčin šírenia hepatitídy (najmä HCV) vo vzťahu k drogovej problematike je prenos vírusu krvou pri injekčnom užívaní drog u problémových užívateľov drog. Preto aj Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť  využíva Svetový deň hepatitídy na šírenie informácií o dosiahnutých krokoch a navrhovaných riešeniach na elimináciu hepatitíd v rizikových skupinách (injekční užívatelia drog, ktorí nie sú v kontakte so zdravotníckymi službami, väzenská populácia, marginalizované komunity).

 

Viac informácii ( v AJ) tu 

Drugnet Europe: monthly news round-up (July 2021) (mailchi.mp)  

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava