Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Prijatie revidovaného štatútu Pompidou Group a zmena názvu

18.06.2021

Prijatie revidovaného štatútu Pompidou Group a zmena názvu na "Council of Europe international cooperation group on drugs and addictions" (Skupina medzinárodnej spolupráce Rady Európy pre drogy a závislosti).

Výbor ministrov Rady Európy prijal dňa 16. júna 2021 revidovaný štatút Pompidou Group spolu s vyhlásením k 50. výročiu Pompidou Group. Spolu s nadobudnutím účinnosti štatútu dochádza ku zmene názvu Pompidou Group na Council of Europe international cooperation group on drugs and addictions" (Skupina medzinárodnej spolupráce Rady Európy pre drogy a závislosti).

 

Viacej informácií viď: Pompidou Group 50th Anniversary: Committee of Ministers adopts revised statute - Newsroom (coe.int).

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava