Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Tlačová správa AKTUÁLNA VÝROČNÁ SPRÁVA EMCDDA O TRENDOCH

09.06.2021

 

AKTUÁLNA VÝROČNÁ SPRÁVA EMCDDA O TRENDOCH

Dôležitý dátum: Európska správa o drogách 2021 bude uverejnená 9. júna

(20.5.2021, LISABON) Ako pandémia COVID-19 ovplyvnila užívanie a ponuku drog? Aké drogy spôsobujú v súčasnosti najväčšie obavy? Aké sú najnovšie trendy vo výrobe drog a obchodovaní s nimi? Zistíte viac, keď agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) vydá svoju Európsku správu o drogách 2021: Trendy a vývojové zmeny na živom online mediálnom podujatí 9. júna. Na základe údajov z 29 krajín (EÚ 27, Turecka a Nórska) prináša správa najnovší prehľad o drogovej situácii v Európe.

Tento rok má publikácia nový, stručný formát, úvodom obsahuje základné údaje o správe, o pandémii COVID-19 a o drogovom fenoméne Európy. Nasledujú kapitoly usporiadané primárne podľa druhu drog, ktoré ponúkajú najnovšie poznatky o ponuke drog, nelegálnom užívaní drog a súvisiacich problémoch v oblasti verejného zdravia. V rámci týchto tém sa poskytujú aj národné súbory údajov o kľúčových intervenciách na znižovanie škôd.

Publikácia, ktorá je k dispozícii v 24 jazykoch, je základným zdrojom tvorby politík a odpovedí založených na dôkazoch. Sprievodným dokumentom k správe je Štatistický bulletin 2021, ktorý obsahuje európsky súbor údajov, z ktorého vychádza analýza. V tento deň bude zverejnený aj prehľad EMCDDA týkajúci sa nových benzodiazepínov v Európe.

Pridajte sa k nám naživo na online mediálnom podujatí, aby ste si vypočuli kľúčové otázky a najnovšie analýzy. Novinári budú môcť panelu EMCDDA položiť svoje otázky.

PODROBNOSTI O PODUJATÍ

Dátum: 9. jún 2021 o 10.00 hod. Lisabon, 11.00 hod. SEČ

Tlačová konferencia (online):

- Ylva Johansson, Európska komisárka pre vnútorné záležitosti

- Laura d’Arrigo, Predsedníčka správnej rady EMCDDA

- Alexis Goosdeel, Riaditeľ EMCDDA

Ďalšie podrobnosti budú k dispozícii v rámci príprav na publikovanie na: www.emcdda.europa.eu/edr2021

Kópie a rozhovory, na ktoré sa vzťahuje embargo: press@emcdda.europa.eu

Jazyky: Tlačová konferencia sa bude konať v angličtine a k dispozícii bude simultánny preklad (ES, DE, FR, PT).

 

 

Kontakt: Kathy Robertson, Vzťahy s médiami Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisabon, Portugalsko Tel. (351) 211 21 02 00 I (351) 935 994 027 I press@emcdda.europa.eu I emcdda.europa.eu

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava