Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Tlačová správa z agentúry EÚ pre drogy v Lisabone

18.03.2021

                                        

 

Užívate drogy? Koľko? Ako často?  

EMCDDA spúšťa Európsky internetový prieskum o drogách a o spôsoboch ich užívania v 30 krajinách

(18.03.2021, LISABON) Užívate drogy? Koľko? Ako často? Tieto otázky figurujú v aktuálnom Európskom internetovom prieskume o drogách, ktorý dnes 18. marca spustila agentúra EÚ pre drogy a drogovú závislosť  (EMCDDA). Prieskum je zacielený na ľudí nad 18 rokov, ktorí užívali alebo užívajú  drogy  a jeho  cieľom je lepšie porozumieť modelom užívania drog v Európe a pomôcť tak formovať budúce protidrogové politiky (1).

Prieskum je dobrovoľný a anonymný – čo je kľúčový aspekt výskumných metód agentúry EMCDDA –  a tento rok sa bude realizovať vo viac ako 31 krajinách a v 28 jazykoch (2). Podobne ako v uplynulých rokoch bude tento on-line prieskum propagovaný v jednotlivých krajinách prostredníctvom národných členov Reitox, ich partnerov, rovnako ako prostredníctvom cielenej reklamy na sociálnych médiách.

V tejto vlne sa na prieskume zúčastňujú aj krajiny západného Balkánu program predvstupovej pomoci (IPA7) a ďalšie krajiny v rámci projektov Európskeho susedstva (EU4MD).

Výhodou internetových prieskumov je ich adresnosť; oslovujú priamo ľudí, ktorí užívajú drogy. Nastavenie prieskumov je rýchle a lacné, poskytujú rýchlo aktuálne údaje a môžu pomôcť odhaliť nové trendy. Ak sa použijú rovnaké otázky - starostlivo preložené do národných jazykov – umožnia tieto prieskumy aj medzinárodné porovnania.

Dotazník, ktorý bude k dispozícii na internete šesť týždňov, je štruktúrovaný do modulov: sociálno-demografické údaje, vzorce a spôsoby užívania drog, prístup k liečbe, prístup k drogám (obvykle nakupované množstvá a  ceny), a to, ako COVID-19 ovplyvnil spôsoby užívania drog. Zistenia z prieskumu prispejú k vznikajúcej znalostnej základni o praktikách užívania drog v Európe ako i  o množstve užívaných drog. Výsledky pomôžu vylepšiť odhady veľkosti trhu na národnej  a európskej úrovni a tento výskum môže vo veľkej miere prispieť k rozvoju protidrogových opatrení a politík.

Aj keď internetové prieskumy nereprezentujú všeobecnú populáciu, pri dôkladnej realizácii a v kombinácii s tradičnými metódami zberu údajov môžu pomôcť vytvoriť podrobnejší, realistickejší a aktuálnejší obraz o užívaní drog a trhoch s drogami v Európe. Internetové prieskumy predstavujú kľúčový nástroj pre dosahovanie schopnosti EMCDDA reagovať na neustále sa meniaci drogový problém.

Odkazy

Európsky internetový prieskum o drogách (webová stránka)

Metodologické video: Prečo Európsky internetový prieskum o drogách? 

Propagačné video 

 

(1) Prieskum sa uskutočnil v rokoch 2016 až 2018 v 16 krajinách a 15 jazykoch a zúčastnilo sa ho 80 000 účastníkov. Cieľom bolo otestovať webový nástroj prieskumu, ktorý dokáže rýchlo a lacno zbierať informácie o témach, ktoré v súčasnosti štandardný zber údajov nepokrýva. Prvého prieskumu sa v roku 2016 zúčastnilo päť členských štátov EÚ a Švajčiarsko, zatiaľ čo ďalších 10 členských štátov sa zúčastnilo druhého prieskumu v rokoch 2017/18. Prieskum EWDS 2021 je tretím pravidelným kolom prieskumu a nadväzuje na špeciálnu verziu prieskumu súvisiacu s COVID-19 v roku 2020, ktorej sa zúčastnilo približne 11 000 účastníkov.

(2) On-line dotazník EWDS 2021 je dostupný v týchto jazykoch : albánsky, anglický, arabský, bosniansky, bulharský , český, čiernohorský, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, gruzínsky, litovský, lotyšský, macedónsky, maďarský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, ruský, slovenský, slovinský, srbský, španielsky, švédsky, taliansky  a ukrajinský. 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava