Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Substance use among 15- to 16-year-old students (ESPAD 2019)

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava