Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Tlačová správa a agentúry EÚ pre drogy v Lisabone

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava