Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Európska cena za drogovú prevenciu 2021

06.08.2020

Výzva na podávanie prihlášok

Pompidou Group vyzýva na podávanie prihlášok v rámci Európskej ceny za drogovú prevenciu do roku 2021. Žiadosti by sa mali predkladať pomocou nižšie uvedeného formulára žiadosti a pri dodržaní kritérií a postupov oprávnenosti podrobne uvedených v dokumente „Koncept, pravidlá, postupy“.

Termín uzávierky prihlášok je 30. november 2020.

Cena prevencie, ktorá sa začala v roku 2004, sa udeľuje s cieľom vyzdvihnúť vynikajúce projekty protidrogovej prevencie, ktoré sa osvedčili pri zapojení mladých ľudí do ich navrhovania, vykonávania a hodnotenia. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť o dôležitosti aktívnej účasti mládeže pri znižovaní škôd súvisiacich s drogami a vytváraní zdravších občanov a spoločenstiev v celej Európe. Snaží sa tiež uznať kvalitnú drogovú prevenciu, ktorá je inovatívna a riadená mladými ľuďmi pre mladých ľudí.

viac informácií: tu
 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava