Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Po Chorvátsku prevzalo stoličku predsedníctva Rady EÚ Nemecko

20.07.2020

Spoločne za oživenie Európy“ – toto je motto nemeckého predsedníctva Rady EÚ, ktoré započalo svoje funkčné obdobie v júli 2020. Trvať bude pol roka, do konca decembra 2020. Nemecko prevzalo pozíciu predsedajúcej krajiny po Chorvátsku. Z dôvodu dopadu pandémie COVID-19 podlieha plánovanie nemeckého predsedníctva Rade Európskej únie určitej flexibilite. Hlavným cieľom nemeckého predsedníctva Rady Európskej únie bude riešiť krízu COVID-19 a nakoniec prispieť k posilneniu Európskej únie, ako tomu bolo pred vstupom do krízy.

Pokiaľ ide o protidrogové politiky, celkové motto predsedníctva je „Drogy a zraniteľné skupiny“.

Nemecko sa domnieva, že by bolo užitočné, aby si členské štáty EÚ vymieňali názory na to, prečo je dôležité venovať týmto skupinám osobitnú pozornosť. V tejto súvislosti má nemecké predsedníctvo v úmysle diskutovať o tom, ako čo najlepšie reagovať na potreby zraniteľných skupín. Súčasťou bude diskusia o možných prvkoch na minimalizáciu nepriaznivých dôsledkov na verejné zdravie, ako aj na jednotlivcov.

Dňa 14. októbra 2020 sa k tejto téme uskutoční aj stretnutie národných protidrogových koordinátorov a to spôsobom videokonferencie. Počas tohto stretnutia sa bude diskutovať o aspektoch modernej protidrogovej politiky, ako je prevencia, včasná intervencia a znižovanie škôd, s osobitným ohľadom na zraniteľné skupiny.

Hlavná činnosť Horizontálnej pracovnej skupiny pre drogy Rady EÚ (HDG) sa pod nemeckým predsedníctvom zameria na tieto otázky:

- vplyv COVID-19 na drogovú situáciu,

- odporúčania WHO týkajúce sa kanabisu a látok súvisiacich s kanabisom vrátane prípravy medziplenárneho 63. zasadnutia Komisie pre omamné látky v decembri 2020,

- EK okrem toho prijme 22. júla 2020 návrh nového protidrogového programu EÚ. Následne k predmetnému dokumentu budú prebiehať rokovania na HDG.

Ďalšie informácie o nemeckom predsedníctve sú k dispozícii na stránke www.eu2020.de

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava