Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Dopad pandémie COVID-19 na vzorce užívania drog

13.07.2020

Dopad pandémie COVID-19 na vzorce užívania drog a s drogami súvisiace riziká a poškodenia v Európskej únii

Výsledky internetového prieskumu medzi užívateľmi drog uskutočneného na Slovensku tu

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava