Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

EMCDDA dňa 25.6.2020 jednomyseľne odsúhlasila obnovenie mandátu riaditeľa agentúry

26.06.2020

Správna rada EMCDDA dňa 25.6.2020 jednomyseľne odsúhlasila obnovenie mandátu riaditeľa agentúry, Alexisa Goosdeela, na nasledujúcich päť rokov. Pán Goosdeel nastúpil na pozíciu riaditeľa EMCDDA 1. januára 2016 a túto pozíciu zastáva do 31. decembra 2025.

Predseda správnej rady EMCDDA Laura d´Arrigo privítal opätovné vymenovanie, v ktorom sa uvádza: „Blahoželám pánovi Goosdeelovi k obnoveniu jeho mandátu. Poukazuje na to, že správna rada uznala jeho víziu pre EMCDDA a prácu vykonanú pod jeho vedením. Riaditeľ a jeho tím dosiahli v tomto období prvotriedne výsledky, pričom preukázali svoju schopnosť a obratnosť prispôsobiť sa bezprecedentným zmenám. Prajem mu všetko najlepšie do budúceho funkčného obdobia na čele tejto perspektívnej agentúry “.

You may find the associated news release in EN, FR, NL and PT and mailchimp through the following links:

<https://www.emcdda.europa.eu/news/2020/4/emcdda-management-board-renews-mandate-of-alexis-goosdeel_en>

<https://mailchi.mp/emcdda/emcdda-management-board-renews-mandate-of-director-alexis-goosdeel-for-the-next-five-years>

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava