Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

26. jún: Mezinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

26.06.2020

26. jún bol vyhlásený ako Medzinárodný deň boja proti drogám

a nezákonnému obchodovaniu s nimi z podnetu Valného zhromaždenia OSN v roku 1987. Každoročne je pri príležitosti tohto dňa vyhlásená téma informačnej kampane.

Témou pre rok 2020 je "Better knowledge for better care" (Lepšie znalosti pre lepšiu starostlivosť).

Drogová problematika bola v minulosti zaťažená viacerými dezinformáciami. Téma vyhlásená pre tento rok má prispieť k porozumeniu svetovému problému s drogami a posilniť väčšiu medzinárodnú spoluprácu v riešení jeho dopadov na zdravie, verejnú správu a bezpečnosť.

UNODC vyzýva jednotlivcov, neziskové organizácie, súkromný sektor a členské štáty, aby sa zapojili do kampane v sociálnych médiách s pripomienkou tohto dňa, a vyzýva ich, aby využili zdroje poskytnuté v balíčku social media campaign package dostupnom na stránkach UNODC.

Ďalšie informácie o medzinárodnej informačnej kampani UNODC k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog (International Drug Day) nájdete na stránkách Better knowledge for better care.

Zdroj: https://www.unodc.org/drugs/indexNEW.html

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava