Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

COVID-19: Nová štúdia EMCDDA zdôrazňuje pokles užívania stimulačných drog, ale niektoré nárasty užívania kanabisu, alkoholu a liekov na predpis v boji proti úzkosti a depresii

25.06.2020

Lisabon 23.6.2020

Pokles užívania stimulačných drog, ale rast spotreby kanabisu a zákonných látok patria medzi zistenia, ktoré dnes boli predložené v novej správe EMCDDA Vplyv COVID-19 na modely užívania drog a škôd súvisiacich s drogami v Európe. Správa opisuje, ako vnútroštátne opatrenia narúšajú trh s drogami na uliciach a znížili tak príležitosti na užívanie drog v sociálnom prostredí, ako aj dostupnosť niektorých látok. Ale tiež naznačuje nárast užívania alkoholu a liekov na predpis, v niektorých skupinách, ako prostriedok na potlačenie úzkosti a depresie počas Lockdownu. 

Správa je druhou zo série brífingov vyplývajúcich zo štúdie "trendspotter" EMCDDA, ktorá sa začala v apríli s cieľom preskúmať vplyv COVID-19 na drogovú situáciu a reakcie na ňu . Zistenia, ktoré boli dnes zverejnené, vyplývajú z druhej vlny vyšetrovania, ktorá sa zamerala na modely užívania drog a poškodenia súvisiace s drogami počas prvých troch mesiacov pandémie. Analýza vychádza z rôznych zdrojov vrátane: odborných prieskumov, virtuálnych konzultácií s odborníkmi a mimovládnymi organizáciami a nedávneho "Európskeho webového prieskumu o drogách: COVID-19" (EWSD-COVID), ktorý dostal viac ako 10 000 odpovedí.

Z prieskumu reakcie od ľudí, ktorí užívajú drogy a dôkazy od národných odborníkov naznačujú, že stimulanty spojené s nočným životom (hlavne kokaín a MDMA) zaznamenali najostrejšie zníženie užívania počas tohto obdobia. Je to z veľkej časti spôsobené uzavretím nočnej ekonomiky a objednávok na "pobyt doma" (a nie trhovými faktormi). Niekoľko prípadov bolo nahradených "streamingom "  – kde ľudia doma používajú drogy, počúvajú hudbu a stretávajú sa s priateľmi online. V mnohých krajinách sa však tento typ zábavy považuje za nelegálny.

V prípade kanabisu nemáme jasný obraz, pričom údaje naznačujú, že príležitostní používatelia mohli zastaviť alebo znížiť svoje užívanie počas Lockdownu, zatiaľ čo častí užívatelia sa mohli zásobiť a konzumovať viac. Nedostatok heroínu v niektorých lokalitách mohol prispieť k poklesu užívania tejto drogy a potenciálne viesť k zvýšeniu dopytu po substitučnej liečbe závislosti od opiátov, ako aj k užívaniu náhradných látok. Zatiaľ čo väčšina respondentov v EWSD-COVID hlási stabilné alebo znížené užívanie drog, štvrtina hlási zvýšené užívanie, často kvôli nude a úzkosti.

Niektorí respondenti uvádzajú, že pijú sami alkohol a vo väčších množstvách, ako aj užívanie liekov na predpis (napr. benzodiazepíny). Prieskum 15 nemocničných pohotovostných vedúcich lekárov naznačil nárast súvisiaci s drogami v dôsledku problémov duševného zdravia a sebapoškodzovania , ale zníženie mimoriadnych udalostí v nemocniciach súvisiacich s drogami.

V správe sa uvádza, že: "Hoci sa nepochybne objavili zmeny v modeloch užívania drog , pričom sa uvoľnili opatrenia v Lockdowne a návrat k sociálnej realite v rámci COVID-19, zostáva neisté, či zistené zmeny zostanú zachované. Zaberie to čas a ďalšie vyšetrovanie s cieľom zistiť trvalé dôsledky pandémie na populáciu užívajúcu si drogy.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava