Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Vývoj verejnej mienky o drogovej problematike

24.06.2020

Analýza dát z výskumu NMCD "Rozšírenosť užívania psychoaktívnych látok a iné návykové správanie v populácii SR 2019"

Pri sledovaní vývoja slovenskej verejnej mienky k problematike drog sme sa zamerali predovšetkým na tieto oblasti:

  • Názory na rozšírenosť drog a závislostí (hodnotenie stavu užívania drog, poznáte niekoho kto užíva drogy, ponúkli nám niekedy nejakú drogu a kde to bolo).

  • Hodnotenie drogovo závislých (vnímanie drogovo závislých ľudí).

  • Akceptácia užívania drog (schvaľovanie užívania drog).

  • Dostupnosť drog (vedeli by ste v priebehu 24 hodín zohnať drogu).

  • Rizikovosť drog (pociťované riziko pri užívaní drog, čo spôsobuje viac škody – alkohol alebo drogy, rizikové dôsledky užívania drog)

  • Drogová politika (mali by sa drogy zakázať, regulovať alebo povoliť, hodnotenie účinnosti protidrogovej stratégie a jej opatrení, názory na rozdávanie injekčných striekačiek užívateľom drog, na koho by ste sa obrátili pri problémoch so závislosťou).

Vo všetkých uvedených oblastiach sme kládli osobitný dôraz na analýzu názorov tak respondentov vo veku 15 - 64 rokov (celá výskumná vzorka) ako i 15 - 34 ročných respondentov. Vývoj názorov slovenskej verejnosti na každú s týchto oblastí sme sa snažili prezentovať pomocou výskumu uskutočneného pre Národné monitorovacie centrum (NMCD) v roku 2019 a kde to bolo možné porovnať výsledky aktuálne výskumu z výsledkami z výskumov z predchádzajúceho obdobia.

Autor: Robert Klobucký, Sociologický ústav SAV, Bratislava

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava