Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Dopad COVID-19 na ilegálny trh s drogami v EÚ

29.05.2020

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) so sídlom v Portugalsku a Európsky policajný úrad Europol publikovali v máji 2020 spoločný dokument "Dopad COVID-19 na ilegálny trh s drogami v EÚ", ktorého cieľom je poskytnúť prehľad o súčasnej situácii na trhu s drogami v súvislosti s pandémiu COVID-19. Hlavným zámerom tejto analýzy drogových trhov je lepšie porozumieť prebiehajúcemu vývoju a jeho vplyvu na vnútornú bezpečnosť a verejné zdravie v krajinách EÚ s cieľom informovať európske inštitúcie a partnerov v členských štátoch, čo má zásadný význam pre formulovanie účinných reakcií na úrovni EÚ a na národných úrovniach a pre definovanie budúcich priorít vzájomnej spolupráce.

Publikácia bola vydaná v angličtine. EU Drug Markets - Impact of COVID-19 a je dostupná na stránkach Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA).

[EU Drug Markets — Impact of COVID-19; Pages: 31 ISBN: 978-92-9497-493-8 Pub. DOI: 10.2810/19284 Catalog Number: TD0420289ENN]

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava