Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Správa o infekčných chorobách súvisiacich s drogami v Európe

27.05.2020

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) so sídlom v Portugalsku publikovalo v máji 2020 aktualizovaný dokument "Správa o infekčných chorobách súvisiacich s drogami v Európe", ktorého cieľom je poskytnúť komplexný prehľad o súčasnej epidemiologickej situácii v súvislosti s týmito infekčnými ochoreniami.

Najčastejšie sú to infekčné choroby ako HIV a hepatitída B a C, ktoré patria k jedným z najzávažnejších zdravotných dôsledkov injekčného užívania drog. Aj v krajinách, v ktorých je výskyt HIV v prípade injekčných užívateľov drog nízky, môžu iné infekčné choroby vrátane sexuálne prenosných ochorení, tuberkulózy a ochorení vyvolaných humánnym T-lymfotropným vírusom výrazne ovplyvniť užívateľov drog.

Incidencia a prevalencia infekčných chorôb a mortalita súvisiaca s týmito ochoreniami patria k ukazovateľom, ktoré EMCDDA systematicky monitoruje.

 

Podrobnú správu organizácie EMCDDA je možné stiahnuť tu:Drug-related infectious diseases in Europe: Update from the EMCDDA expert network, 2020

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava