Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Dopady COVID-19 na drogové služby a vyhľadávanie pomoci v Európe

21.05.2020

Európske monitorovacie centrum pre drogy a závislosti (EMCDDA) zverejnilo 12. 5. 2020 publikáciu s názvom Impact of COVID-19 on drug services and help-seeking in Europe (Dopady COVID-19 na drogové služby a vyhľadávanie pomoci v Európe).

V štúdii Impact of COVID-19 on drug services and help-seeking in Europe je okrem iného publikované zistenie, že došlo k poklesu dostupnosti drogových služieb počas pandémie COVID-19 a v počtu osôb, ktoré hľadajú pomoc. Štúdia taktiež ukazuje, ako sa služby prispôsobili a inovovali počas krízy a postupy, ktoré by sa mohli využiť aj v budúcnosti.

Podrobnejšie informácie (v angličtine) nájdete na stránke EMCDDA v správe COVID-19: New EMCDDA study highlights drop in availability of drug services in Europe but increase in innovation

Celé znenie Impact of COVID-19 on drug services and help-seeking in Europe je dostupné na stránkách EMCDDA. Štúdia bola vypracovaná s využitím metódy trendspotter.

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava