Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

ANALÝZA ŠTATISTICKÝCH SÚVISLOSTÍ UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK A HAZARDNÉHO HRANIA V ZISTENIACH POPULAČNÉHO PRIESKUMU NÁRODNÉHO MONITOROVACIEHO CENTRA PRE DROGY (ĎALEJ LEN "NMCD") GPS 2020

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava