Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Zapojte sa do: Európskeho internetového miniprieskumu zameraného na drogy: Vplyv COVID-19 na vzorce užívania drog, riziká a drogové služby v Európskej únii

20.04.2020

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti (EMCDDA) vykonáva vo všetkých členských štátoch EU štúdiu „Európsky internetový miniprieskum zameraný na drogy: COVID-19“ (Mini European Web Survey on Drugs: COVID-19). Cieľom štúdie je zhromaždiť informácie o tom, ako sa v Európe v dôsledku COVID-19 zmenili vzorce užívania drog.

Respondenti štúdie Vplyv COVID-19 na vzorce užívania drog, riziká a drogové služby v Európskej únii sú ľudia užívajúci psychoaktívne látky (drogy), vo veku 18 a viac rokov. Prieskum je úplne anonymný, nie sú zhromažďované žiadne informácie, ktoré by mohli neskôr identifikovať respondentov, a získané informácie sú dôverné.

Štúdia prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ. On-line dotazník je k dispozícii v jednotlivých jazykoch, tzn. aj v slovenčine. Jazyk dotazníka sa volí šípkou v pravom hornom rohu stránky. Zber odpovedí prostredníctvom dotazníka European Web Survey on Drugs prebieha počas 4 týždňov.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava