Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

25 rokov monitorovania – vybrané udalosti z histórie medzinárodnej spolupráce s EMCDDA

16.04.2020


Drogy sú už dlho cezhraničným fenoménom. Keďže problémy s drogami v Európe sú stále viac spojené a ovplyvňované globálnym vývojom, je kľúčové, aby sa naša analýza trendov a vývoja dostala do širšieho medzinárodného kontextu. Preto je medzinárodná spolupráca s externými partnermi veľmi kľúčová, zvyšuje naše porozumenie a pripravenosť reagovať na nové hrozby.

Za posledných 25 rokov vytvorilo EMCDDA rôzne partnerstvá s celým radom medzinárodných organizácii, agentúr EÚ a tretích krajín . Tieto činnosti sa v súčasnosti riadia rámcom medzinárodnej spolupráce EMCDDA, ktorý mapuje smerovanie práce v tejto oblasti za obdobie rokov 2018–25 a stratégiou EMCDDA 2025, ktorá identifikuje partnerstvá ako jednu z hlavných obchodných hybných síl agentúry.

Tento mesiac sa pri príležitosti oslavy 25 rokov monitorovania EMCDDA uverejnil časový harmonogram udalostí v histórii medzinárodnej spolupráce. Prejdite si niektoré z kľúčových míľnikov.

 

Štruktúra medzinárodnej spolupráce

Štruktúra medzinárodnej spolupráce EMCDDA stanovuje tri strategické ciele:

 • Odhad drogovej situácie vrátane kľúčového vývoja protidrogovej politiky na medzinárodnej úrovni.

 • Zlepšiť informovanosť zúčastnených strán EMCDDA, pokiaľ ide o drogovú situáciu v tretích krajinách, najmä v tých, ktoré susedia s EÚ, s cieľom porozumieť dôsledkom na verejné zdravie v EÚ a jej vplyvu na európsky trh s drogami.

 • Podpora práv a politiky EÚ v oblasti drôg.

Štruktúra sa sústredí na tri hlavné oblasti: medzinárodné oragnizácie, agentúry v EÚ a tretie krajiny (nie členovia EMCDDA).

Medzinárodné organizácie

EMCDDA spolupracuje s veľkou škálou medzinárodných organizácii zaoberajúcich sa zdravím a bezpečnosťou ako napríklad : United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC); Pompidou Group of the Council of Europe; Interpol; World Customs Organization (WCO); World Health Organization; Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) and European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD).

Dôvod spolupráce :

 • Zlepšiť porozumenie drogového fenoménu na celom svete a vplyv na európsku drogovú situáciu a trh

 • Posilniť úlohu agentúry ako kľúčového hráča na medzinárodnej scéne a pri definovaní globálnych systémov a štandardov monitorovania drog.

Zmysel spolupráce:

 • Formálne memorandum o porozumení, dohodách o spolupráci, pracovných dohodách, spoločných pracovných programoch.

 • Výmena osvedčených postupov, informácií, metodík a odborných znalostí.

 

Krajiny ktoré nie sú členmi EMCDDA:

 • Kandidáti: Albánsko, Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko

 • Južní a východní susedia: Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, Gruzínsko, Izrael, Libanon, Líbya, Moldavsko, Maroko, Palestína, Tunisko, Ukrajina

 • Ďalšie: kanada, Rusko, Švajčiarsko, UK, USA

Dôvod spolupráce:

 • Pripraviť kandidátov na potencionálny vstup do EÚ.

 • Povoliť EMCDDA zlepšiť znalosti o drogovej situácii v krajinách ktoré nie sú členmi ( hlavne tích, ktorí susedia s EÚ).

 • Pochopiť lepšie dôsledky a hrozby pre verejné zdravie a bezpečnosť EÚ.

 • Zdieľanie znalostí o monitorovaní drog medzi kľúčovými externými partnermi EMCDDA.

 • Podporovať prístup EÚ k partnerom v oblasti drog.

Zmysel spolupráce:

 • Formálne memorandum o porozumení, dohodách o spolupráci, pracovných dohodách, spoločných pracovných programoch, dohodách o priateľstve

 • Výmena osvedčených postupov, informácií, metodík a odborných znalostí.

 • Projekty financované EÚ (pozri nižšie).

   

Programy financované EÚ:

 • Instrument of Pre-accession Assistance 7 project (IPA 7), financed by the Instrument of Pre-accession (IPA).

 • EU4Monitoring Drugs (EU4MD) project, financed through the European Neighbourhood Instrument (ENI).

 • Ad hoc scientific support to the: Central Asia Drug Action Programme (CADAP); Cooperation Programme between Latin America, the Caribbean and the European Union on Drugs Policies (COPOLAD); EU Action against Drugs and Organised Crime (EU-ACT) project; and the Cocaine route programme.

   

   

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava