Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Postoj EUSPR k neefektívnym a potenciálne škodlivým prístupom v prevencii

22.01.2020

Európska spoločnosť pre výskum v prevencii (EUSPR) sa obáva takzvaných preventívnych stratégií, ktoré sú založené prevažne na poskytovaní informácií dospievajúcim a mladším deťom o rizikách a nebezpečenstvách závislosti od psychoaktívnych látok.

Správy z Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) ukazujú, že tieto prístupy sú v Európe využívané vo veľkom rozsahu. Zvlášť kontroverzné formy takýchto informačných prístupov sú také – tzv. šokové taktiky – pri ktorých sa deťom a dospievajúcim ukazujú silné obrázky a prezentujú sa informácie o dôsledkoch užívania látok.

EUSPR vyjadruje svoje znepokojenie nad takýmto prístupom, pretože to nie sú len neefektívne a finančne nákladné metódy, ale môžu byť tiež škodlivé a vyvolať opačné reakcie než bolo ich zámerom.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava