Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Pozvánka na Protidrogové fórum

08.06.2005

"Protidrogové fórum - Kultúrne zariadenia Petržalky - organizuje 14.júna 2005 o 19:00 v Dome kultúry Zrkadlový Háj, Rovniankova 3, Bratislava besedu na tému: Spôsoby financovania boja proti drogám v SR."

PROTIDROGOVÉ FÓRUM

Kultúrne zariadenia Petržalky

P o z v á n k a


14. jún 2005 o 19.00 hod.
Dom kultúry Zrkadlový Háj
Rovniankova 3, Bratislava

Téma:
Spôsoby financovania boja proti drogám v SR

Hosť: PhDr. Blažej Slabý, CSc.
riaditeľ Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog pri Úrade vlády SR

Moderuje: Mgr. Rastislav Šenkirik                                                          

Srdečne Vás pozývame                                                                                                                              

Ladislav  Snopko
riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky

Vybavuje : Anna Mýtna
Tel. : 62311242, 0905/225170

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava