Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Postoje k drogám v ČR

05.09.2005

"Výskum mapujúci vývoj postojov českej spoločnosti k drogám v rokoch 1996 až 2006 uverejnilo výskumné centrum CEPROS v marci 2008."

Výskum mapujúci vývoj postojov českej spoločnosti k drogám v rokoch 1996 až 2006 uverejnilo výskumné centrum CEPROS v marci  2008.

Podľa výsledkov výskumu je česká spoločnosť v roku 2006 k užívateľom drog tolerantnejšia - tretina respondentov zastáva názor  "tolerovať a chránť ostatných" (oproti pätine v r.1996). Názory na riešenie drogového problému sa  však významne nezmenili.
Väčšina respondentov očakáva (63 %) aktívny prístup s poločnosti  k riešeniu drogového problému. Víac než polovica  (50,8 %) vidí ako riešenie posilnenie prevencie a osvety a takmer dve tretiny (64,4 %) odmieta spoločenskú toleranciu marihuany.

Ďalšie podrobnosti nájdete tu:

090508nk

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava