Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Humanita Plus venovaná drogovej problematike

12.08.2005

"Pod názvom Humanita Plus ako špecializovaná príloha a súčasť časopisu Humanita č.4/2005 vychádza v tlačovej forme súbor podstatných informácií o protidrogovej politike SR a o základnej orientácii v drogovej problematike. "

Pod názvom Humanita Plus  ako špecializovaná príloha a súčasť  časopisu Humanita č.4/2005 vychádza v tlačovej forme  súbor podstatných informácií o protidrogovej politike SR a o základnej orientácii v drogovej problematike.
Časopis Humanita vydáva Slovenská humanitná rada s podporou grantu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

V Humanite Plus dominuje aktualizované interview s podpredsedom vlády pánom Pálom Csákym, v agende ktorého je problematika drogových závislostí a kontroly drog v SR. Základnú orientáciu v pojmoch a termínoch všeobecne, ale aj vo vzťahu Slovenská republika ako člen EÚ, prináša príspevok Protidrogová politika s premietnutím sa do konkrétnej slovenskej podoby Národného programu boja proti drogám na roky 2004-2008.

Časť o drogách a ich účinkoch uvádza slogan minuloročnej kampane "Sú skutočnosti, ktorým na prvý pohľad nerozumieme, ak ich chceme pochopiť musíme sa na ne pozrieť aj z druhej strany". Informácie z publikácie "Drogy"autora RNDr.Imricha Šteliara, ktorá bola rovnako informačnou súčasťou kampane "Týždeň boja proti drogám"a z ďalších zdrojov, sú spracované formou prístupnou širokej verejnosti.

MUDr. Drahomíra Nejdlová je autorkou príspevku o alkohole - legálne dostupnej droge, ktorej účinky sú porovnateľné s účinkami najtvrdších nelegálnych drog a žiaľ  i smutné skúsenosti ďalšieho lekára o tom, koľko detí sa ročne priotrávi alkoholom a ako také nevinné detské šampanské uľahčuje psychologický proces učenia sa budúcemu alkoholovému správaniu a tolerancii.

Príloha Humanita Plus prináša aj množstvo užitočných kontaktov, kde možno získať ďalšie informácie či konkrétnu pomoc, nevynímajúc ani tento - od mája 2005 - prístupný internetový portál a špecializovaný časopis Čistý deň.

Eleonora Bobáková
050812

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava