Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Bakalárske štúdium adiktológie na LF UK v Prahe

11.05.2005

"1.lekárska fakulta Karlovy univerzity v Prahe otvára v šk.roku 2005/2006 3-ročné bakalárske štúdium adiktológie, ktorá je samostatným vedným oborom, zaoberajúcim se prevenciou, liečbou a výskumom užívania návykových látok a závislostí na činnostiach, v dôsledku ktorých dochádza k újme jednotlivca alebo spoločnosti a súčasne vykazujících zreteľné prvky tzv. závislostného chovania (patologické hráčstvo atd.) "

1.lekárska fakulta Karlovy univerzity v Prahe otvára v šk.roku 2005/2006  3-ročné bakalárske štúdium adiktológie, ktorá je samostatným vedným oborom, zaoberajúcim se prevenciou, liečbou a výskumom užívania návykových látok a závislostí na činnostiach, v dôsledku ktorých dochádza k újme jednotlivca alebo spoločnosti a súčasne vykazujících zreteľné prvky tzv. závislostného chovania (patologické hráčstvo atd.)

Stiahnuť dokument

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava