Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Medzinárodné podujatia - konferencie - workshopy - semináre

09.08.2005

"48.Medzinárodná konferencia ICAA o závislostiach: Veda, politika a praktici - (48th International ICAA Conference on Dependencies: Science, Politics and the Practitioners). Budapešť 23.-28.október 2005 "

48.Medzinárodná konferencia ICAA  o závislostiach: Veda, politici a praktici 
(48th International ICAA (1) Conference on Dependencies: Science, Politics and the Practitioners).

Budapešť 23.-28.október 2005

Cieľom konferencie je sústrediť profesionálov z oblasti závislostí, aby sa podelili s výskumami, skúsenosťami a poznaním v politicky nezávislom prostredí.
Program päťdňovej  konferencie určil Medzinárodný organizačný výbor ICAA a sústreďuje sa na nasledujúce hlavné oblasti: Hodnotenie opatrení - Látkové závislosti a správanie sa závislých  v životnom cykle - Kvalita zdravotníckych a sociálnych služieb - Zavádzanie integrovaných opatrení - Ekonomická realita, politické priority a budúcnosť služieb.

Konferencia sa uskutoční v Budapešti  v hoteli  Corinthia Royal Grand v termíne od 23. do 28. októbra.  Termín je osobitne významný preto, lebo korešponduje so stým výročím  Medzinárodného kongresu proti alkoholizmu, ktorého desiaty ročník sa  v roku 1905 uskutočnil v Budapešti  a  položil základy vytvorenia ICAA.
Hlavným gestorom konferencie je maďarský prezident a na spoluorganizácii sa podieľali  Národný inštitút pre drogovú prevenciu, Asociácia  centier pre liečbu drogových závislosti, Maďarská psychiatrická asociácia a Národný inštitút pre adiktológiu.
Organizačné podrobnosti o konferencii nájdete tu.  Termín registrácie do 15.augusta zaručuje miernu zľavu na konferenčnom poplatku, ktorý je na celú akciu pre nečlenov ICAA  440 Euro, pre študentov 80 EURO.Denná taxa je 200 EURO.
 

(1) Medzinárodný výbor pre alkohol a závislosti  (ICAA) je nevládne združenie so štatútom konzultatívneho orgánu pre Ekonomický a sociálny výbor OSN a s oficiálnym prepojením na WHO. Sídli vo Švajčiarsku, v Ženeve.
Poslaním  ICAA je poskytovať medzinárodnú informačnú platformu a sieť kontaktov pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o prevenciu a /alebo znižovanie následkov zneužívania alkoholu a iných drog a prostredníctvom odborníkov z celého sveta, ktorí sú členmi ICAA, hľadať a nájsť  vhodné odpovede na problémy závislostí, poskytovať rady, vedenie a pomoc v rozvoji relevantných opatrení, stratégií, programov a výskumu. Výbor pod názvom ICAA News vydáva publikáciu dostupnú aj elektronicky

eb050809

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava