Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Kvalita internetových projektov

29.07.2005

"Český odborný časopis pre prevenciu, liečbu a výskum závislostí ADIKTOLOGIE v roku 2004 priniesol zaujímavý príspevok MUDr. Pavla Kubů pod názvom „Metódy hodnotenia internetových projektov prevencie závislostí a harm reduction“. "

Obsah je kráľ aj na webe ...

Český odborný časopis pre prevenciu, liečbu a výskum závislostí ADIKTOLOGIE  v roku 2004 priniesol zaujímavý príspevok MUDr. Pavla Kubů pod názvom „Metódy hodnotenia internetových projektov prevencie závislostí a harm reduction“.

Autor porovnával päť internetových stránok, reprezentujúcich tri rôzne krajiny (Česká republika 3, Veľká Británia 1 a Rakúsko 1), dve rôzne cieľové skupiny a dve rôzne úrovne personálneho a finančného zabezpečenia stránok.

Na účely porovnania kvality poskytovania informácií bolo vybraných 16 objektívnych, relatívne ľahko hodnotiteľných parametrov ako napr. prezentácia (rýchlosť načítania alebo jednotný vzhľad s domovskopu stránkou),  navigácia (počet krokov vedúcich k najdeniu informácie,odkazy na mapu stránok z domácej stránky či identifikácia nových informácií- viditeľné označenie noviniek či aktualít), funkcia ( prítomnosť vyhľadávania) a napokon vieryhodnosť – čo sú predovšetkým údaje o autorovi, dátum zverejnenia. Parametre vychádzajú z medzinárodne uznávaných evaluačných štandardov Health on the Net Foundation  Medical matrix  a sú špecifické pre prostredie internetu a mali by byť rešpektované a využívané pri príprave a vlastnej tvorbe projektu.

Potom takýto projekt môže slúžiť pre vytvorenie ideálneho informačného materiálu, ktorý by mal  byť podľa - v článku citovaného autora Manuálu prevencie v lekárskej praxi -  Karla Provazníka (s.270)  súhrnný, vyčerpávajúci a všetkým prístupný...

Samozrejme aj na webe platí, že „obsah je kráľ “a že znalosť potrieb cieľovej skupiny je primárna. Kubů pripomína, že ak nie sú rešpektované hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú napríklad u adolescentov konzumáciu drog (znalosti, postoje a zručnosti v zmysle praktických schopností k zmene chovania, spojeného s užívaním drog), potom sa výchovný potenciál projektu – napriek maximálnej informačnej šírke – prudko znižuje k n u l e (s.271). Samotná informácia totiž nevedie k zmene chovania spojeného s užívaním drogy.

Aj keď štúdia obsahuje konečné poradie piatich webových stránok, autor uvádza, že tu nejde o porovnávanie lepšej a horšej webovej stránky,ale skôr návod k náprave nedostatkov či inšpiráciu pre budúce projekty.

Pre ilustráciu uvádzame hodnotené stránky a niektoré zaujímavé údaje v tomto poradí:

Krajina - Web.stránka/ročné náklady - Cieľová skupina -  Návštevnosť On-line poradňa/rýchlosť reakcie

  • ČR - www.drogovaporadna.cz  -1.300 000 Kč   - Užívatelia všetkých druhov nelegálnych drog a alkoholu a ich sociálne okolie -  5.000 mesačne - Do 24 hod.
  • ČR - www.extc.cz - 15.000 Kč  -  Užívatelia syntetických drog -  1.600 mesačne - Max do 3 dní
  • ČR - www.sidliste.cz - vstupné náklady  okolo 3,5 mil.Kč, ročne asi 41.000 Kč - Deti a mládež,ktoré drogy neužívajú alebo prestali s nimi experimentovať - Niekoľko desiatok návštev týždenne - Do 2 týždńov
  • Veľká Británia - www.d-2k.co.uk -  podobná  stránka v ČR by vyšla odhadom na  500.000 Kč - Určená pre školskú populáciu od 13 rokov - Obsahuje interaktívnu vzdelávaciu hru -  1.200 mesačne - Do 24 hod.
  • Rakúsko - www.checkyourdrugs.at-  145.000 EURO -  Užívateľia syntetických drog - 15.000 mesačne -  Do 24 hod.

Webové prezentácie sa postupne stávajú jedným z hlavných informačných kanálov pre poskytovanie informácií a komunikáciu.  Je však rovnako dôležité, aby informácia bola nielen zverejnená na čoraz najuspokojivejšom a najdôveryhodnejšom webe (s.277)  ako to, akým spôsobom to bolo urobené.


Eleonora Bobáková

Literatúra:

Kubů P.: Metody hodnocení kvality internetových projektů prevence závislostí a harm reduction
In: Adiktologie 2004, ročník 4, č.3 s.268-285

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava