Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Literárna súťaž o pôvodnú poviedku pre deti

25.07.2005

"Detský časopis Fifík v spolupráci s Protidrogovým fondom, detským charitatívnym Združením Korytnačky a časopisom Quark vypisuje prvý ročník súťaže o pôvodnú slovenskú poviedku určenú pre deti základných škôl. Cieľom súťaže je literárne spracovanie hľadania životných hodnôt, pozitívnych prístupov k riešeniu pálčivých problémov mladých ľudí. "

Projekt predpokladá zapojenie najširšej čitateľskej verejnosti s účasťou detskej i odbornej poroty.

Vybrané tematické okruhy
Integrácia handicapovaných detí do zdravej populácie
Problematika rómskych detí
Keď sa deti hrajú – (problematika voľného času)
Problematika drogovej, počítačovej a iných závislostí
Keď rodičia nemajú čas – (výchova k samostatnosti)
Humoristická poviedka
Píšeme po múroch (problematika sprejerov)
Dni a noci v strachu (problém šikanovania)
Problém neúplných rodín (vyrastáme bez otca)
Lepšie to už nebude (výsledky v škole)
My na značkové veci nemáme (postoje k hodnotám)

Hlavnou cenou súťaže je Cena dieťaťa, o ktorej rozhodnú kolektívy detí z 5 základných škôl z celého Slovenska. Vybraná poviedka bude honorovaná sumou 7000,- Sk.

Ďalšie ceny a čestné uznania každá v hodnote 1500,- Sk (udelia spoluorganizátori):

Podrobnosti a hlavne termíny najdete tu: 

eb050725

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava