Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Úloha telefonických a internetových liniek pomoci

29.06.2005

"Európske združenie liniek pomoci zameraných na drogové poradenstvo (FESAT) zastrešuje spoluprácu liniek pomoci v oblasti užívania drog. "

The European Foundation of Drug Helplines už 12 rokov zastrešuje spoluprácu liniek pomoci v oblasti užívania drog –
v súčasnosti združuje takmer 50 poskytovateľov Helplines z 23 európskych krajín. Cieľom projektu monitoringu FESAT, ktorý sa realizuje v spolupráci s EMCDDA, je na základe viac než 1 milióna telefonických hovorov ročne zachytiť výskyt nových drog a identifikovať nové trendy v užívaní drog.

Plné znenie článku Pavly Lejčkovej z českého monitorovacieho strediska si môžete prečítať  tu

  • Analýza telefonických a internetových poradní v oblasti závislostí

Národné monitorovacie stredisko pre drogy a drogové závislosti v ČR v spolupráci s Lékařským informačním centrem a agentúrou INRES - SONES zahájilo štúdiu zameranú na analýzu poradenskej  činnosti poskytovanej po telefóne a internete a zameranej na závislosť.
Táto forma poradenskej činnosti je dôležitou súčasťou prevencie závislostí a včasnej intervencie.
Cieľom štúdie je zhromaždiť informácie o tejto forme poradenstva v Českej republike, analyzovať činnosť organizácií a inštitúcií, ktoré ju vykonávajú a zpracovať ich databázu. 

Zdroj: www.drogy-info.cz
informačný portál o ilegálnych a legálnych drogách::
Viac o téme liniek pomoci: http://www.drogy-info.cz/article/articleview/1909  alebo: http://www.drogy-info.cz/article/articleview/1910
eb050701

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava