Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

V ČR bola spustená skúšobná prevádzka registra substitučnej liečby

11.07.2007

V ČR bola zahájená skúšobná prevádzka  národného registra lekársky indikovaných substitučných látok. Povinnosť hlásenia do registra sa týka všetkých špecializovaných centier a každého zdravotníckeho zariadenia akejkoľvek špecializácie, ktoré poskytuje substitúciu akýmkoľvek prípravkom (metadonom a Subutexom).

Rýchle zadanie rodného čísla pacienta umožní lekárovi overiť, či tento pacient nie je liečený v inom zariadení a očakáva sa, že to prispeje k zníženiu niekoľkonásobnej preskripcie Subutexu jednému pacientovi.

Zdroj: www.drogy-info.cz

nk070711
 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava