Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

UNODC a EMCDDA na margo 26.júna

26.06.2007

Niekoľko zaujímavých reflexií  drogovej problematiky v súvislosti s Medzinárodným dňom proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu prinášajú  tlačové vyhlásenia, či osobitné články , ktorých autormi sú jedni z  najpovolanejších.

Pokiaľ ide o globálny rozmer, je tu tlačová správa z UNODCvyhlásenie výkonného riaditeľa Antonia Mariu Costa a šéfa Európskej  agentúry EMCDDA   Wolfganga Götza.

„Zdá sa, že problém máme pod kontrolou - povedal na margo uvedenia Výročnej správy UNODC 2007  Antonio Mario Costa a dodal, že údaje v správe naznačujú, že „rútiaci sa vlak drogových závislosti sa mierne spomalil“.. .

Takýto stav je priaznivý, ale neznamená, že sa v krátkom období nemôže zvrátiť a že netreba venovať pozornosť riešeniu drogového problému – produkcie, obchodovaniu a následkom dorgových závislostí.

 

Upozornil, že jediná provincia v Afganistane (provincia Helmand) produkuje toľko ópia, ako celá krajina dohromady a viac ako v Myanmare, či dokonca v Kolumbii. Medzi každými dvesto obyvateľmi tohto sveta je jeden, ktorého život už ovládli drogy.

 

Historicky najvyššiu produkciu  heroínu a kokaínu  pripomína aj Wolfgang Götz a dodáva, že je vysoko pravdepodobné, že na následky predávkovania[1] by mohlo v nasledujúcom roku zomrieť až 7000 ľudí.

Riaditeľ Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti  súčasne upriamuje pozornosť na kľúčových aktérov riešenia, za ktorých považuje lokálne kapacity (úrady, inštitúcie, organizácie a občianske spoločenstvá. Tieto miestne štruktúry sú a musia byť logickými partnermi v akomkoľvek ohľade – či ide o prevenciu, poskytovanie liečby, sociálnych služieb alebo pri zavádzaní represívnych či regulačných opatrení, ktoré priamo reflektujú stav drogového problému v komunite.  - Sila je aj v rôznorodosti, dodáva Götz. Nie je možné v súčasnosti docieliť jednotnú európsku protidrogovú politiku, pretože európske krajiny a regióny sú často konfrontované  s veľmi špecifickou drogovou situáciou, ktorá si vyžaduje originálne riešenia. Okrem toho sú európske kompetencie v oblasti verejného zdravia, sociálnych záležitostí a uplatňovania práva obmedzené – tu platí  národná  jurisdikcia. Napriek tomu sa pozitívne prvky jednotlivých politík preberajú a približujú sa k sebe osvedčené prístupy, ktoré sú založené na dôkazoch – čo je tiež už v Európe veľmi rozšírené.

Dôležitou súčasťou, respektíve východiskom pre politické rozhodnutia sa stáva čoraz výraznejšie objektívny monitoring situácie.     [1]  Do obehu sa dostáva oveľa koncentrovanejší heroín aj kokaín, ktoré sú lacnejšie než predtým, takže sú dostupnejšie a príťažlivé pre  nebezpečné experimentovanie.

072606 nk/nmcd

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava