Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Ponuka pracovných miest

30.06.2005

"Centrum pre adiktológiu Psychiatrickej kliniky 1. LFUK v Prahe vyhlásilo výberové konanie na voľné pracovné miesta."

Centrum pro adiktologii Psychiatrické kliniky 1.LFUK v Praze: Výběrové řízení na pracovníky Centra

Centrum pro adiktologii
Psychiatrická klinika 1.LFUK
Ke Karlovu 11
121 28 Praha 2
Telefon: +420 224965344 , +420 224916858
Fax: +420 224923077
E-mail: psych@lf1.cuni.cz
Přednosta: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.


Výběrové řízení na pracovníky
Centra pro adiktologii
pro projekty JPD3/rozvoj lidských zdrojů


Důležité termíny pro výběrové řízení:
Datum zveřejnění: 27. června 2005
Datum uzávěrky přihlášek: 27. července 2005
Datum zveřejnění výsledků prvního kola výběru: 28. července 2005
Datum ústních pohovorů s vybranými uchazeči: 29. července 2005
Datum zveřejnění definitivních výsledků: 29. července 2005
Předpokládaný nástup: 1. srpna 2005


Centrum pro adiktologii PK 1. LFUK
Praha, 27. července 2005
Centrum pro adiktologii Psychiatrické klinicky 1.LFUK v Praze:

Výběrové řízení na pracovníky CentraSeznam nabízených pracovních míst s výší úvazků a délkou pracovní smlouvy:

1. Vedoucí projektu v opatření 3.1.
Pro realizaci rozvojového projektu v oblasti lidských zdrojů nabízíme na dobu 24
měsíců místo vedoucího projektu určeného k rozvoji nového studijního oboru
adiktologie. Požadujeme VŠ vzdělání v některém z oborů majících vztah k adiktologii,
zkušenost s adiktologickými službami, zkušenost s vědecko-výzkumnou a publikační
prací v tomto oboru a zkušenost s týmovou prací. Požadujeme komunikativnost,
pružnost a inovaci pro realizaci projektu, dále znalost jednoho světového jazyka a
zkušenosti s prací na zahraničních projektech. Podmínkou je znalost systému JPD3.
Nabízíme práci v dynamicky se rozvíjejícím oboru, pružnou pracovní dobu a možnost
uplatnit kreativitu při týmové práci.

2. Vedoucí projektu v opatření 3.2.
Pro realizaci rozvojového projektu v oblasti lidských zdrojů nabízíme na dobu 24
měsíců místo vedoucího projektu určeného k rozvoji celoživotního vzdělávání v rámci
oboru adiktologie. Požadujeme VŠ vzdělání v některém z oborů majících vztah
k adiktologii, dobrou zkušenost s adiktologickými službami, zkušenost s výzkumnou a
publikační prací v tomto oboru a zkušenost s týmovou prací. Požadujeme
komunikativnost, pružnost a inovaci pro realizaci projektu, dále znalost jednoho
světového jazyka a podmínkou je zkušenost s realizací vzdělávacích programů
v oboru adiktologie. Podmínkou je znalost systému JPD3.
Nabízíme práci v dynamicky se rozvíjejícím oboru, pružnou pracovní dobu a možnost
uplatnit kreativitu při týmové práci.

3. Supervizor projektu v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Pro realizaci dvou rozvojových projektů v oblasti lidských zdrojů nabízíme na dobu 24
měsíců místo interního supervizora projektů určených k rozvoji studijního oboru
adiktologie v rozsahu 0,9 úvazku. Požadujeme VŠ vzdělání v některém z oborů
majících vztah k adiktologii, dosaženou úroveň Ph.D., dobrou zkušenost
s adiktologickými službami, zkušenost s vědecko-výzkumnou a publikační prací
v tomto oboru a zkušenost s týmovou prací. Požadujeme komunikativnost, pružnost
a inovaci pro realizaci projektu, dále znalost jednoho světového jazyka. Podmínkou je
zkušenost s prací na zahraničních projektech, preferujeme zkušenost se
vzdělávacími a rozvojovými projekty. Upřednostňujeme zájemce se zkušeností se
supervizní prací.
Nabízíme práci v dynamicky se rozvíjejícím oboru, pružnou pracovní dobu a možnost
uplatnit kreativitu při týmové práci.

4. Asistentka projektu v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Pro realizaci dvou rozvojových projektů v oblasti lidských zdrojů nabízíme na dobu 24
měsíců místo asistentky u projektů určených k rozvoji studijního oboru adiktologie.
Požadujeme SŠ vzdělání, znalost práce na PC, dobrá znalost administrativní práce,
předchozí zkušenost s adiktologickými službami vítána. Dále požadujeme
komunikativnost, pružnost a inovaci pro realizaci projektu. Znalost jednoho světového
jazyka vítána.
Nabízíme práci v dynamicky se rozvíjejícím oboru, pružnou pracovní dobu a možnost
uplatnit kreativitu při týmové práci.

5. Pracovník pro projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů (č. 1)
Pro realizaci dvou rozvojových projektů v oblasti lidských zdrojů nabízíme na dobu 24
měsíců kombinované pracovní místo pro pedagoga, konzultanta a P.R. pracovníka u
projektů určených k rozvoji studijního oboru adiktologie. Požadujeme VŠ vzdělání
v některém z oborů majících vztah k adiktologii, zkušenost s adiktologickými
službami, zkušenost s vědecko-výzkumnou a publikační prací v tomto oboru a
zkušenost s týmovou prací. Požadujeme komunikativnost, pružnost a inovaci pro
realizaci projektu, dále znalost jednoho světového jazyka. Podmínkou je zkušenost
s prací na zahraničních projektech, preferujeme zkušenost se vzdělávacími a
rozvojovými projekty.
Nabízíme práci v dynamicky se rozvíjejícím oboru, pružnou pracovní dobu a možnost
uplatnit kreativitu při týmové práci.

6. Pracovník pro projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů (č. 2)
Pro realizaci dvou projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů nabízíme na dobu 24
měsíců kombinované pracovní místo pro konzultanta a manažera vzdělávacích
aktivit u projektů určených k rozvoji studijního oboru adiktologie v rozsahu 0,8
úvazku. Požadujeme VŠ vzdělání v některém z oborů majících vztah k adiktologii,
zkušenost s pedagogickou, vědecko-výzkumnou a publikační prací v oboru a
zkušenost s týmovou prací. Požadujeme komunikativnost, pružnost a inovaci pro
realizaci projektu, dále znalost jednoho světového jazyka.
Nabízíme práci v dynamicky se rozvíjejícím oboru, pružnou pracovní dobu a možnost
uplatnit kreativitu při týmové práci.

7. Pracovník pro projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů (č. 3)
Pro realizaci dvou projektů v oblasti lidských rozvoje zdrojů nabízíme na dobu 24
měsíců kombinované pracovní místo pro pedagoga a výzkumného pracovníka u
projektů určených k rozvoji studijního oboru adiktologie. Požadujeme VŠ vzdělání
v některém z oborů majících vztah k adiktologii, zkušenost s adiktologickými
službami, zkušenost s vědecko-výzkumnou a publikační prací v tomto oboru a
zkušenost s týmovou prací. Požadujeme komunikativnost, pružnost a inovaci pro
realizaci projektu, dále znalost jednoho světového jazyka. Podmínkou je zkušenosti
s prací na zahraničních projektech, preferujeme zkušenost se vzdělávacími a
rozvojovými projekty.
Nabízíme práci v dynamicky se rozvíjejícím oboru, pružnou pracovní dobu a možnost
uplatnit kreativitu při týmové práci.

8. Pracovník pro projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů (č. 4)
Pro realizaci rozvojového projektu v oblasti lidských zdrojů nabízíme na dobu 24
měsíců kombinované pracovní místo pro konzultanta a manažera vzdělávacích
aktivit na projektu určeného k rozvoji studijního oboru adiktologie. Požadujeme VŠ
vzdělání v některém z oborů majících vztah k adiktologii, praxi v oblasti
adiktologických služeb, lektorské zkušenosti a zkušenost s týmovou prací.
Požadujeme komunikativnost, pružnost a inovaci pro realizaci projektu, dále znalost
jednoho světového jazyka. Preferujeme zkušenost se vzdělávacími a
rozvojovými projekty.
Nabízíme práci v dynamicky se rozvíjejícím oboru, pružnou pracovní dobu a možnost
uplatnit kreativitu při týmové práci.

9. Pracovník pro projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů (č. 5)
Pro realizaci rozvojového projektu v oblasti lidských zdrojů nabízíme na dobu 24
měsíců pracovní místo pro výzkumného pracovníka na projektu určeného k rozvoji
studijního oboru adiktologie. Požadujeme VŠ vzdělání v některém z oborů majících
vztah k adiktologii, praxi v oblasti adiktologických služeb, zkušenosti s vědeckovýzkumnou
a publikační činností a s týmovou prací. Požadujeme komunikativnost,
pružnost a inovaci pro realizaci projektu, dále znalost jednoho světového jazyka.
Preferujeme zkušenost se vzdělávacími a rozvojovými projekty a zkušenosti
s výzkumem přímo v oboru adiktologie.
Nabízíme práci v dynamicky se rozvíjejícím oboru, pružnou pracovní dobu a možnost
uplatnit kreativitu při týmové práci.

10. Pracovník pro projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů (č. 6)
Pro realizaci dvou rozvojových projektů v oblasti lidských zdrojů nabízíme na dobu 24
měsíců kombinované pracovní místo pro pedagoga, výzkumného pracovníka a
manažera vzdělávacích aktivit u projektů určených k rozvoji studijního oboru
adiktologie. Požadujeme VŠ vzdělání v některém z oborů majících vztah k adiktologii,
zkušenost s adiktologickými službami, zkušenost s výzkumnou a publikační prací
v tomto oboru a zkušenost s týmovou prací. Požadujeme komunikativnost, pružnost
a inovaci pro realizaci projektu, dále znalost jednoho světového jazyka. Podmínkou je
zkušenost s prací na zahraničních projektech, preferujeme zkušenost se
vzdělávacími a rozvojovými projekty.
Nabízíme práci v dynamicky se rozvíjejícím oboru, pružnou pracovní dobu a možnost
uplatnit kreativitu při týmové práci.

11. Pracovník pro projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů (č. 7)
Pro realizaci dvou rozvojových projektů v oblasti lidských zdrojů nabízíme na dobu 24
měsíců kombinované pracovní místo pro P.R. pracovníka u projektů určených k
rozvoji studijního oboru adiktologie. Požadujeme VŠ vzdělání v některém z oborů
majících vztah k adiktologii, zkušenost s P.R. a dále zkušenost s odbornou publikační
činností a zkušenost s týmovou prací. Požadujeme komunikativnost, pružnost a
inovaci pro realizaci projektu, dále znalost jednoho světového jazyka. Podmínkou
jsou zkušenosti s prací na zahraničních projektech, zkušenosti s organizováním
odborných konferencí a seminářů. Preferujeme zkušenost se vzdělávacími a
rozvojovými projekty.
Nabízíme práci v dynamicky se rozvíjejícím oboru, pružnou pracovní dobu a možnost
uplatnit kreativitu při týmové práci.

12. Pracovník pro projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů (č. 8)
Pro realizaci dvou rozvojových projektů v oblasti lidských zdrojů nabízíme na dobu 24
měsíců kombinované pracovní místo pedagoga, manažera vzdělávacích aktivit a IT
pracovníka-konzultanta u projektů určených k rozvoji studijního oboru adiktologie ve
výši úvazku 0,8. Požadujeme VŠ vzdělání v některém z oborů majících vztah
k adiktologii, zkušenost s pedagogickou a vědecko-výzkumnou činností, dobrou
znalost práce na PC a zkušenost s týmovou prací. Požadujeme komunikativnost,
pružnost a inovaci pro realizaci projektu, dále znalost jednoho světového jazyka.
Preferujeme zkušenost se vzdělávacími a rozvojovými projekty.
Nabízíme práci v dynamicky se rozvíjejícím oboru, pružnou pracovní dobu a možnost
uplatnit kreativitu při týmové práci.

Přihlášky přijímáme na adrese:
Centrum pro adiktologii
Psychiatrická klinika 1. LF UK
Ke Karlovu 11
121 28 Praha 2
Na obálku čitelně hůlkovým písmem napište: „Výběrové řízení JPD3 – NEOTVÍRAT“
Datum přijetí přihlášek: do 27. července 2005 do 12 hodin
POZOR:
Na přihlášky doručené po tomto termínu nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel.
Všichni uchazeči budou o výsledku písemně informováni.

Přihláška musí obsahovat (povinné):
a) Krátké zdůvodnění, proč má uchazeč zájem o dané
pracovní místo.
b) Přesný název pracovního místa (dle názvů v tomto dokumentu).
c) Přesný aktuální kontakt (adresa, telefon, e-mail).
d) Podrobný profesní životopis.
e) Seznam publikovaných prací.
f) Fotokopie dokladů o vzdělání.

Pro případné další informace:
PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Centrum pro adiktologii
Psychiatrická klinika 1. LF UK
Ke Karlovu 11
121 28 Praha 2
E-mail: miovsky@cmail.cz

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava