Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Nový prieskum Eurobarometra o mladých Európanoch

20.06.2007

"Mladí Európania vo veku od 15-30 rokov boli predmetom ostatného prieskumu v rámci Eurobarometra. "

Mladí Európania vo veku od 15-30 rokov boli predmetom ostatného prieskumu v rámci Eurobarometra.  Prieskum sa realizoval od 30.januára do 4.februára 2007 na vzorke vyše 19 000 náhodne vybraných mladých ľudí vo veku 15 až 30 rokov z 27 členských štátov EÚ.

Prieskum bol zameraný na tieto aspekty života mladých Európanov: :
• Zmysel a perspektíva EÚ
• Trávenie voľného času a členstvo v organizáciách formálnych a neformálnych
• Európske občianstvo
• Účasť na politických aktivitách spoločnosti
• Zamestnanosť a nezamestnanosť
• Samostatnosť a finančné zdroje

Štandardizované interwiev bolo realizované spôsobom WebCATI ( prostredníctvom webu a počítačovo riadeného telefonického rozhovoru).

Výsledky a celý prieskum sú dostupné tu

070620nk

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava