Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Ďalšie prieskumy EUROBAROMETRA

27.03.2007

"Prieskumy verejnej mienky zadáva sekcia Analýz verejnej mienky Európskej komisie už od roku 1973 a od roku 1974 pod názvom Eurobarometer. "

Prieskumy  verejnej mienky zadáva sekcia Analýz verejnej mienky Európskej komisie od roku 1973 a od roku 1974 pod názvom Eurobarometer. V rámci prieskumov sú pravidelne vydávané správy o verejnej mienke v rôznych oblastiach týkajúcich sa EÚ. Prieskumy sa realizujú vo všetkých členských krajinách EÚ, kandidátskych krajinách a Nórsku.

Eurobarometer bol pôvodne koncipovaný ako spôsob zlepšenia informačnej a komunikačnej stratégie Európskej únie a postupne sa stal užitočným nástrojom  na poznanie verejnej mienky na široký okruh záležitostí týkajúcich sa EÚ.
Výsledky Eurobarometra sú publikované Generálnym riaditeľstvom pre tlač a komunikáciu Európskej komisie. Viac informácií o typoch prieskumov nájdete na linku http://sk.wikipedia.org/wiki/Eurobarometer

V priebehu februára a začiatkom marca 2007 bolo zverejnených niekoľko prieskumov, ktoré majú vzťah k problematike drogových, respektíve alkoholových  závislostí a kontrole drog. O prieskume  postojov Európanov k alkoholu sme Vás  už informovali a aktuálne prináša www.infodrogy.sk aj  informácie o názoroch Európanov na legalizáciu marihuany a zaujímavé sú aj výsledky špeciálneho prieskumu, ktorý sa realizoval na podnet Direktoriátu EK na tému  úlohy Európskej Únie v oblasti súdnictva, slobody a vnútorných záležitostí.  

 
nk070327
 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava