Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Prieskum EUROBAROMETRA - Postoje Európanov k alkoholu

19.03.2007

Jeden z najzávažnejších determinantov zdravia,  spojený so  súčasným životným štýlom  je alkohol  a Európa je kontinentom, kde spotreba alkoholu na obyvateľa je najvyššia na svete. Konzumácia alkoholu prispieva k 8% až 10% zdravotných problémov a tieto problémy nie sú jediné v komplexe dôsledkov neúmerného pitia.  Súvisiace násilie, vandalizmus, kriminalita, rodinné problémy, sociálna marginalizácia, problémy na pracovisku a alkohol v doprave, to všetko sú oblasti, kde je potrebné prijať politické opatrenia, a to na  úrovni EÚ, rovnako ako v národnom kontexte.

Direktoriát EK pre ochranu zdravia a spotrebiteľa inicioval špeciálny prieskum realizovaný v 25 členských štátoch EÚ, Rumunsku a Bulharsku, Chorvátku a tureckej komunite na Cypre. Prieskum v rámci EUROBAROMETRA sa realizoval  zaužívanou metódou face-to-face   interview na vzorke   25.031 respondentov v období od 6.októbra do 8. novembra 2006. Na Slovensku bol počet respondentov 1.180.  V aktuálne  zverejnenej  správe z prieskumu (v AJ)   je obsiahnutá analýza alkoholového správania Európanov v termínoch frekvencie pitia a množstva skonzumovaného alkoholu. Ďalšia časť analýzy sa venuje odhadom respondentov, pokiaľ ide osobnú a verejnú zodpovednosť pri prevencii škodlivých dôsledkov a  vplyvu cien na konzumáciu alkoholu. Prieskum "EU citizens alcohol drinking habits and their  attitudes towards measures potentially influencing alcohol related harm" dopĺňajú údaje o názoroch a postojoch Európanov voči  právnym opatreniam, ktoré majú zabrániť škodám vyplývajúcim z konzumácie alkoholu u zraniteľných skupín - osobitne detí a maloletých a dopravným nehodám pod vplyvom alkoholu.

Niektoré reakcie médií v SR:

Televízna stanica JOJ; Noviny; 19.30; 2 min.; ĎURKOVIČ Laco, 18.3.2007 
Alkohol je v Európe problémom číslo jeden
Alkohol je v Európe, čo sa týka návykových látok, problémom číslo jeden a tak sa zrejme čoskoro, podobne ako na cigaretách, objavia varovné etikety aj na fľašiach s alkoholom.
Zobraziť celý článok...
 
Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres; 17.00; 0,5 min.; KAŠIAROVÁ Mária, 17.3.2007 
Slováci nepijú až tak veľa alkoholu, tromfli nás Taliani, Francúzi aj Česi
Možno ste si mysleli, že Slováci veľa pijú alkoholu. Nie je to však pravda. Keďže ide o alkohol, sme len priemer v európskom rebríčku.
Zobraziť celý článok...

Televízna stanica TA 3; Hlavné správy +; 19.00; 1,5 min.; ŠTEFANOVIČOVÁ Barbara, 17.3.2007 
Vlani abstinoval na Slovensku každý štvrtý Slovák
Na Slovensku klesá počet užívateľov tvrdých drog. Naopak čoraz viac ľudí vyhľadáva marihuanu. Len v Bratislave deväť z desiatich ľudí, ktorí skúsia drogu, sa rozhodne pre marihuanu.
Zobraziť celý článok...
 
Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres; 17.00; 3 min.; SUDECKÝ Radko, KOPKÁŠOVÁ Žanet, 15.3.2007 
Európania konzumujú stále viac alkoholu. Výnimkou nie sú ani Slováci. K alkoholu pričuchlo o 6 percent viac ľudí než pred štyrmi rokmi.
Zobraziť celý článok...

 

nk070316


 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava