Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Stav drogových závislostí a kontrola drog 2006

22.02.2007

" Finálna slovenská verzia Národnej správy pre REITOX 2006, ktorá vychádza pod názvom "

Elektronická verzia publikácie "Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike 2006" je  k dispozícii  tu.

Vyše 900 čitateľov/záujemcov, ktorí  si už stiahli pracovnú verziu  správy zverejnenú  dňa 23.11.2006, chceme informovať, že v tejto finálnej verzii neprišlo k podstatným obsahovým zmenám, doplnenia  v zmysle pripomienok  príslušných rezortov sú zapracované v kapitole 3.Prevencia  a v kapitole 5. Liečba. 

nk070222

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava