Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Nový strategický plán CEEHRN

08.02.2007

"Poslaním CEEHRN je podpora, rozvoj a presadzovanie harm reduction prístupu v oblasti drog, HIV/AIDS, verejného zdravia a sociálnej exklúzie. "

Central and Eastern European  Harm Reduction Network (vznikla v r.1997)  je regionálna sieť, ktorá  v súčasnosti združuje okolo 250 jednotlivcov a organizácií vládneho a mimovládneho sektoru z 25 krajín  Strednej a Východnej Európy a Strednej Ázie. 

Poslaním CEEHRN je podpora, rozvoj a presadzovanie harm reduction prístupu v oblasti drog, HIV/AIDS, verejného zdravia a sociálnej exklúzie na základe princípov humanizmu, tolerancie, partnerstva a rešpektu ľudských práv a slobôd.

Sídlom Sekretariátu je  Viľnius v Litve , webová stránka je www.ceehrn.org.
 

Nedávno bol na tejto webovej stránke zverejnený trojročný Strategický akčný plán CEEHRN na obdobie od januára 2007 do decembra 2009.  Strategický plán na roky 2007 - 2009 má tieto 4 priority:
- Kvalita, pokrytie a rôznorodosť harm reduction služieb a iných služieb pre vulnerabilné skupiny
- Legislatíva a ľudské práva
- Inštitucionalizácia a udržateľnosť služieb harm reduction pre zraniteľné skupiny
- Menežment a propagácia  CEEHRN 

Viac o Strategickom pláne čítajte tu

 nk070208

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava