Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Nové pracovné obdobie Pompidou Group

07.02.2007

"Začiatok roka 2007 je aj začiatkom pre nové pracovné obdobie európskeho koordinačného orgánu POMPIDOU GROUP, ktorý od roku 1980 pôsobí pri Rade Európy v oblasti sociálnej kohézie."

   Začiatok roka 2007 je aj začiatkom pre nové pracovné obdobie európskeho koordinačného orgánu POMPIDOU GROUP, ktorý od roku 1980 pôsobí pri Rade Európy v oblasti sociálnej kohézie. Hlavným poslaním je prispievať k rozvoju efektívnej, iniciatívnej a na dôkazoch stojacej protidrogovej politiky smerujúcej k riešeniu spoločných otázok zneužívania drog a nelegálneho obchodovania s drogami v Európe. Pompidou Group cez platformu prevencie, liečby, etiky, trestného práva, vedy a výskumu a bezpečnosti v medzinárodnej doprave na letiskách spája vládnych predstaviteľov, výskumníkov a odborníkov z praxe takmer zo všetkých krajín európskeho kontinentu.

   Významné politické a strategické dokumenty viažuce sa k novému pracovnému obdobiu boli prijaté ministrami a vládnymi predstaviteľmi 35 členských krajín Pompidou Group na Ministerskej konferencii Pompidou Group, ktorá sa konala v dňoch 27. a 28. novembra 2006 v Štrasburgu v Rade Európy. Slovenskú republiku na tejto ministerskej konferencii zastupoval podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič. Ministrami prijatý nový Pracovný program Pompidou Group na obdobie 2007 – 2010 sa zameriava podľa jednotlivých pracovných oblastí na:

-   používanie internetu, sms správ a ďalších nových komunikačných technológií pri preventívnych aktivitách zameraných na mladých ľudí

-   zlepšovanie kvality zozbieraných dát z výskumu o drogovej problematike a preklenovanie disciplín vo výskume

-   sústredenie sa na liečbu nielen ťažko závislých užívateľov drog, ale aj podporiť špecifické programy liečby pre mládež vo veku 18 až 25 rokov

-   podporiť spoluprácu medzi policajnými zložkami, zdravotníckymi a sociálnymi službami a miestnou samosprávou pri predchádzaní problémov súvisiacich s užívaním drog na verejných priestranstvách

-   skúmanie princípov v oblasti etiky a ľudských práv pri protidrogovej politike a programoch

-   informovanie médií a vzdelávanie novinárov v problematike drogovej závislosti a prevencie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Pompidou Group a jeho činnosti a pracovných dokumentoch navštívite oficiálnu stránku Rady Európy www.coe.int/pompidou.

V Knižnici dokumentov v sekcii Pompidou Group nájdete dokumenty viažuce sa k novému pracovnému obdobiu Pompidou Group.

poznámka: Novú rubriku venovanú aktivitám Pompidou Group už čoskoro nájdete na našom portáli. O jej zriadení Vás budeme informovať.

 
Ministerská konferencia Pompidou Group v Štrasburgu 2006


Podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič


Nové predsedníctvo Pompidou Group na roky 2007 - 2010


 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava